Skip to main content
Planview Customer Success Center

November 2021 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

10 november 

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

17 november 

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

24 november 

Medlemskap i arbetsytor - ny tabell i OData för Power BI-rapportering

OData-uppsättningen för arbetsytans ledare som används för att skapa anpassade rapporter i Microsoft Power BI har uppdaterats med en ny tabell som heter "WorkspaceMemberships". Den här tabellen hjälper till att koppla användarinformation från tabellen Members till Workspaces, så att det är möjligt att skapa rapporter för alla användare i en viss arbetsyta och se deras roll i just den arbetsytan.

För mer information, besök Visualize your Projectplace Data using Power BI (Visualisera ditt Projectplace-data med Power BI).

Uppdatering för nedladdning och förflyttning av filer i Dokument

Vi har gjort några förbättringar relaterade till nedladdning och förflyttning av filer från Dokument.

 1. När du flyttar en fil finns det inte längre någon storleksbegränsning när du använder Klipp ut och klistra in för att flytta filen (vänligen notera att storleksbegränsningen fortfarande gäller när du använder Kopiera och klistra in).
 2. Prestandan vid nedladdning av en stor fil har förbättrats så att användare som försöker ladda ner en stor fil (>1,5 GB) inte längre riskerar att få ett felmeddelande (observera att vi rekommenderar att stora filer addas ner separat och inte tillsammans med andra filer).
 3. Om en användare bara laddar ner en fil utan att också ladda ner alla versioner, kommer filen inte längre att komprimeras till ett zip-arkiv.

Om en användare har installerat Projectplace-appen för Windows eller Mac, kommer vi inte att visa alternativet att öppna filen via appen om det är mycket stora filer - alternativet kommer att begränsas till nedladdning av filen, vilket innebär att användaren får ladda ner filen och sedan ladda upp en ny redigerad version.

För mer information besök Export and Download Documents (Exportera och ladda ner dokument).

2 december

Ny flik ”Inställningar” för kontoadministratörer

Vi har lagt till en ny flik Inställningar för kontoadministratörer där vi har flera nya inställningsalternativ och sedan flyttat några av de befintliga inställningarna till detta område.

Tillagda inställningsalternativ:

 • Möjligheten att ladda upp en företagslogotyp som kommer att visas i Projectplace e-postmeddelanden för användare och på PDF-utskrifter
 • Visning av en lista över e-postdomäner som är kopplade till kontot. Användare från dessa e-postdomäner görs automatiskt till interna kontomedlemmar när de bjuds in till en arbetsyta.
 • Användarinloggnings- och sessionsinställningar
 • Inställningar för delning och uppladdning av dokument
 • Några ytterligare arbetsyteinställningar

Flyttade inställningsalternativ:

 • Lösenord och säkerhet (från 'fler alternativ'-menyn på sidan Personer - nu en separat sida under Inställningar)
 • Datatillgång för tredjepartsprogram (från 'fler alternativ'-menyn på Översiktssidan - nu en separat sida under Inställningar)
 • Tredjeparts dokumentförvar (från fler alternativ-menyn på Översiktssidan - nu flyttad till sidan Dokument under Inställningar)

Observera att vissa inställningsalternativ fortfarande finns kvar på sin ursprungliga plats under 'fler alternativ'- menyerna under sidorna Personer och Arbetsytor.

För mer information, besök Manage Account Settings (Hantera kontoinställningar).

Uppdaterat gränssnitt och nytt filter på Medlemmar-sidan

Sidan Medlemmar i en arbetsyta har fått en visuell uppdatering av det övre verktygsfältet och listvyn. Fältet 'Sök efter en person' har bytt namn och flyttats till en ny filterpanel som kan öppnas genom att klicka på filter-ikonen uppe till vänster i verktygsfältet. Knapparna Exportera och Ta bort användare som tidigare fanns i verktygsfältet finns nu under Fler alternativ-menyn i detaljpanelen för de valda medlemmarna.

Members.jpeg

För mer information, besök Work with Members and Groups (Arbeta med medlemmar och grupper).

Uppdaterat cykeltidsdiagram för tavlor

Vi har gjort följande förbättringar av tavlans cykeltidsdiagram:

 • Visuell förbättring
 • Utökad korthistorik med data bortom 90 dagar​
 • Lagt till en filterpanel med alternativen att kunna filtrera på aktiviteter, etiketter eller taggar

För mer information, besök Follow up on Work Progress (Följ upp hur det går med arbetet)

Uppdatering av Roadmap-arbetsytor

Vi har lagt till möjligheten att exportera en roadmap till ett Excel-ark.

Eftersom Planview håller på att utveckla en helt ny Roadmap-funktion inom Planview-plattformen, planerar vi att ersätta vår befintliga Roadmap på Projectplace med den nya Planview Roadmap-funktionen (preliminärt 2022). Vi har därför nu tagit bort möjligheten att skapa nya arbetsytor av typen Roadmap i väntan på lanseringen av denna nya funktion. Befintliga Roadmap-arbetsytor påverkas inte och kan fortsätta att användas tills vidare.

Information om aktiviteten på kort i mobilapparna

Vi har lagt till information om aktivitetens namn och datum längst ned på kortet, för att göra det enklare att komma åt denna information och se de övergripande planerade datumen utan att behöva gå in i detaljpanelen.

Cards with activity information (1).png

Projectplace finns på App Store och på Google play.

Projectplace Apple Store       Projectplace Google Play Store


 • Was this article helpful?
Leave feedback