Skip to main content
Planview Customer Success Center

Hur gör jag för att begränsa behörigheten till tavlor?

Video: Hantera behörighet till tavlor

Du kan begränsa behörigheten till de tavlor som du inte vill att medlemmar i vissa av arbetsytans grupper ska se, om du exempelvis har en tavla för uppgifter om projektledning som du inte vill dela med alla i arbetsytan.

Endast arbetsytans administratörer kan ändra på behörigheten till en tavla.

Gör så här för att ändra behörigheten till en tavla: 

  1. Gå till tavlan som du vill ändra behörigheten för.
  2. Klicka på menyn  och välj Inställningar.
  3. Längst ner i fönstret listas alla grupper. Klicka på ikonen för Läs-och skrivrättighet eller Ingen behörighet för att ändra på behörigheten för en grupp.

 


  • Was this article helpful?
Leave feedback