Skip to main content
Planview Customer Success Center

Maj 2022

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

4 maj 2022

Vi har sett över och förbättrat Beläggningsverktyget och du kan hitta mer information här.

11 maj 2022

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

18 Maj 2022

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

24 may 2022

Uppdateringar inom Förfrågningar

För att ytterligare kunna begränsa behörigheten kring vem som kan se och ändra förfrågningar, har vi lagt till alternativet att ställa in avdelningsåtkomst för förfrågningsadministratörerna.

I Kontoadministrationen under fliken Personer kan kontoadministratörer välja Lägg till avdelning när de ger kontomedlemmar åtkomst till verktyget Förfrågningar. I inkorgen för förfrågningar kommer förfrågningsadministratörer då endast se förfrågningar som tillhör dessa valda avdelningar samt förfrågningar som inte har en angiven avdelning.

Om en förfrågan tilldelas till en arbetsyta som förfrågningsadministratörerna är en del av kommer de att kunna se dessa förfrågningar oavsett vilken avdelning de tillhör. 

För mer information, besök Manage Users in the account (Hantera kontoanvändare)

Request department.png

Ladda ner händelselogg för arbetsytan

I Kontoadministration under fliken Arbetsytor är det möjligt för kontoadministratörer att nu ladda ner en händelselogg för arbetsytan i .json-format. Funktionen hittar du i Fler alternativ-menyn efter att du har markerat en eller flera arbetsytor i listan.

Download event log.png

Uppdaterad detaljpanel för KPI:er

Vi uppdaterar kontinuerligt vårt användargränssnitt för en bättre användarupplevelse. Vår senaste uppdatering är detaljpanelen för KPI:er i Portföljer som nu ser enhetligt ut med resten av vår tjänst.