Skip to main content
Planview Customer Success Center

February 2021 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska

 

Tavlor

Uppdateringar för tavlor

I den här releasen har vi uppdaterat verktyget Tavlor på flera sätt:

 • Vi har lagt till statusmarkeringarna Har inte startat, Har startat och Avslutade för kolumnerna på tavlor. Ett kort som skapas i eller flyttas till kolumnen Har startat tilldelas automatiskt ett startdatum (det är för närvarande inte synligt på kortet, men det kommer snart att vara tillgängligt i tavlans Excel-export och OData).
 • När grupperingsalternativet Klar senast används visas kolumnen Klara nu som en enda oavbruten kolumn utan swimlanes. Den här förändringen har gjorts för att förhindra att kort med förfallodatum och statusen Klart hamnar i swimlanen Försenad.
 • Funktionen Importera kort möjliggör nu även import av följande värden:
  • Medansvariga
  • Taggar
  • Checklistor

Läs mer på Work with Boards (Arbeta med tavlor).

Dokument

Mallar för granskningsflöden av dokument

För användare som tillämpar en standardprocess för dokumentgranskning har vi adderat möjligheten att skapa mallar för granskningsflöden som kan användas för att snabbt påbörja en ny dokumentgranskning. Mallarna kan skapas utifrån ett befintligt granskningsflöde eller skapas från grunden. Välj Mallar > Granskningsflöde för att visa, skapa, redigera och radera mallar för granskningsflöden för en arbetsyta.

Mer information finns på Work with Document Review Templates (Arbeta med mallar för granskningsflöden av dokument).

Plan

Flervalsmöjligheter

Nu går det att uppdatera flera aktiviteter eller milstolpar samtidigt i planverktyget:

 • Koppla flera delaktiviteter till en tavla.
 • Skapa eller uppdatera en märkning för flera aktiviteter eller milstolpar.
 • Ändra status för delaktiviteter och milstolpar till Klar/Inte klar.
 • Ändra till Aktivitet/Milstolpe (om inte aktiviteten är en överordnad aktivitet eller har kopplade kort).

Läs mer på Work with the Plan (Arbeta med planen).

Mobilappar

Du kan ladda ned mobilappen för iOS eller Android via  Projectplace Download Center (Projectplace nedladdningssida). 

Förbättringar av den globala sökfunktionen

Det finns två nya uppdateringar i den senaste versionen av mobilapparna för iOS och Android:​

 • De nya sökkommandona (“”, +, +-) är nu även tillgängliga i apparna för iOS och Android.
 • Möjligheten att filtrera resultat efter kort, dokument, aktiviteter och tavlor har lagts till i iOS-appen (redan tillgängligt för Android).

Läs mer på: Using Search (Använda sökfunktionen).

Övriga förbättringar

Förbättrad sökfunktion

Vi har genomfört följande förbättringar av den globala sökfunktionen:

 • Nu kan användarna filtrera sökresultat efter huvudansvariga eller medansvariga och anpassade fält.

Kontonamn visas för arbetsytor och användare

Många Projectplace-användare är medlemmar i arbetsytor som tillhör andra kundkonton. För ökad transparens kan användarna nu se namnet på kundkontot på tre ställen:

 • Ovanför arbetsytans namn på sidan Arbetsytans översikt.
 • Under arbetsytans namn på sidan Min översikt.
 • Överst på sidan Användarkonto i Användarinställningar kan användaren se vilket konto han/hon är intern kontomedlem i.
Ett antal buggfixar och prestandaförbättringar finns också med i månadens release.

 

 

 

 


 • Was this article helpful?
Leave feedback