Skip to main content
Planview Customer Success Center

August 2021 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

5 augusti 2021

Uppdateringar i mobilappen (iOS)

Den nya versionen (6.9.0) av mobilappen för iOS har släppts med följande uppdateringar:

 • Ärenden och Risker finns nu tillgängligt. Användare kan se Ärenden och Risk-uppgifter på Min översikt och lägga till eller visa Ärenden och Risker för en specifik arbetsyta.
 • Användare kan nu använda granskningsmallar när de ska granska ett arbetsflöde.

Från och med den här uppdateringen kommer alla nya versioner av iOS-appen endast att vara tillgängliga för enheter med iOS 14.0 eller senare. Projectplace-appen för iOS och Android finns att ladda ner där appar finns.

Projectplace är tillgängligt i App Store och Google Play.

Projectplace Apple Store       Projectplace Google Play Store

11 augusti 2021

Globala dokumentmallar

I och med de senaste uppdateringarna i de globala dokumentmallarna är det nu möjligt att:

 • Redigera de globala dokumentmallarna med hjälp av Projectplaces app för Windows och Mac
 • Publicera de globala dokumentmallarna på ett kontos alla arbetsytor samtidigt
 • Publicera de globala dokumentmallarna på alla framtida arbetsytor

För mer information, gå in på Manage Global Document Templates (Hantera Globala dokumentmallar).

Ladda ner Förfrågningar

Nu är det möjligt att ladda ner alla förfrågningar i Excel-format i verktyget Förfrågningar. Du kommer åt funktionen i menyn Inställningar under fliken Förfrågningar.

Request Export to Excel.png

För mer information, gå in på Enable and Manage Workspace Requests (Aktivera och hantera förfrågningar på arbetsytan).

18 augusti 2021

Information om beroendeförhållanden för kort i exporter

Information om beroendeförhållanden för kort (kort som väntar på att ett eller flera kort först ska färdigställas) har lagts till på Excel-exporter av tavlan, planen och arbetsytan. Lägg märke till att beroendeförhållanden för kort endast inkluderas i exporten för arbetsytan om alternativet att inkludera tavlor i arbetsytans export har valts.

För mer information, gå in på Download a Board (Ladda ned en tavla).

Uppdaterat verktygsfält i Dokumentverktyget

Verktygsfältet i Dokumentverktyget har uppgraderats visuellt för att förenkla skapandet av nya dokument och mappar.

För mer information, gå in på Work with Documents and Folders (Arbeta med dokument och mappar).

25 augusti 2021

Uppdatering av 'Exportera tidrapporter till XML'

Funktionen "Exportera tidrapporter till XML" under Kontoadministration och fliken Arbetsytor har uppdaterats för att ta bort risken för timeout för konton med stora mängder data. När funktionen startas kommer den nu att köras i bakgrunden och ett meddelande skickas till användaren när filen är klar för nedladdning - ungefär som hur den fungerar för annan dataexport. Dialogrutan för exportförfrågningar har också uppdaterats för att motsvara den aktuella designen.

Anpassa listvyn i Dokument

Vi har lagt till ett nytt alternativ "Anpassa listvy" under menyn Inställningar i Dokument. Med det här alternativet kan användaren välja vilka kolumner som ska visas och ändra om ordningen på kolumnerna i listan. Inställningarna gäller endast den enskilda användarens listvy.

26 augusti 2021

Nya widgets för Risker, Ärenden och Nyckeltal

Vi har lagt till mer information på sidan Rapporter för arbetsytor för att ge en tydligare bild av projekten:

 • Risk-widgets: Visar information om förutsedda risker och hur de kategoriseras (Påverkan/Sannolikhet).

  risk widget.png

 • Ärende-widget: Visar information om volymen och prioriteringen för ärenden som rapporterats i arbetsytan.

  issue widget.png

 • Nyckeltals-widget: Visualiserar information gällande statusrapportering som sker på arbetsytenivå för de nyckeltal som har definierats.

  kpi widget.png

För mer information, gå in på Follow-up on Work Progress (Följ upp progress).


 • Was this article helpful?
Leave feedback