Skip to main content
Planview Customer Success Center

December 2019 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   

Kontoadministration 

Användarnas koder för kostnadsfördelning 

För att alla medlemmar ska kunna använda funktionen för kostnadsfördelning kan kontoadministratörerna nu definiera koder för kostnadsfördelning på användarnivå. Detta görs i medarbetarfliken under Kontoadministration. Koder för kostnadsfördelning kan definieras för både interna och externa användare. Observera att om du har definierat en kod för en extern användare kommer denna kod bara att vara knuten till ditt kundkonto och inte till användarens eget konto (eftersom externa användare kan ha tillgång till flera olika kundkonton). 

Läs mer i Hantera kontots användare

Dokument

Låst av mig-filter 

Med dokumentfilter kan du hitta dokument som uppfyller vissa kriterier, till exempel vem som skapade ett visst dokument. I den här releasen har vi lagt till ett nytt Låst av mig-filter för att du snabbt ska hitta alla de dokument som du för tillfället har låst i en specifik arbetsyta.  

Du hittar mer information om hur du arbetar med dokument i Arbeta med dokument och mappar

Mobilappar 

Övergripande sökfunktion i iOS-appen 

Användare kan nu göra generella sökningar efter dokument, kort och aktiviteter i iOS-appen (funktionen finns redan i Android-appen). 

Gå till nedladdningssidan för appar för att ladda ner iOS- eller Android-appen.

Förfrågningar 

Avdelningsfältet i förfrågningsfunktionen 

Vi fortsätter att förbättra förfrågningsfunktionen. Med den här uppdateringen kan administratörer definiera en avdelning för en enskild förfrågan. Inkommande förfrågningar får det förvalda avdelningsvärde som är definierat i förfrågningsformuläret. Administratörer kan dock vid behov ändra den förvalda avdelningen för en förfrågan. Administratörer kan även använda filterfunktionen för att snabbt hitta alla förfrågningar som rör en viss avdelning. 

Läs mer i Aktivera och hantera förfrågningar på arbetsytan

Övriga förbättringar

ProjectPlace meddelanden stängs  

För att kunna förbättra ProjectPlaces tjänst och fokusera på kontextuell kommunikation i ProjectPlace-appen har vi valt att stänga betafunktionen ProjectPlace meddelanden. För att underlätta och integrera användningen av ProjectPlace i externa kommunikationsappar släppte vi under 2019 ProjectPlace för Slack och ProjectPlace för Microsoft Teams

  • Med ProjectPlace-appen för Slack kan du smidigt skifta mellan konversationer och uppgifter genom att länka en Slack-kanal till en ProjectPlace-tavla. Du kan också skapa och uppdatera kort direkt från Slack. 

  • Med ProjectPlace-appen för Microsoft Teams kan du snabbt se och få tillgång till det arbete som utförs i ProjectPlace direkt från dina Microsoft Teams-kanaler. 

I denna månads uppdatering finns även ett antal buggfixar och prestandaförbättringar.

 

 

 

 


  • Was this article helpful?
Leave feedback