Skip to main content
Planview Customer Success Center

October 2019 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   

Dokument

Uppdaterad Projectplace-app för Mac och Windows

I och med den senaste uppdateringen i Projectplace-appen för Mac och Windows går det nu att logga in med enkel inloggning (SSO). Uppdateringen innehåller även flera olika buggfixar. 

Projectplaces nedladdningssida för appar kan du hämta den senaste versionen av appen.

Plan

Utskriftsformat i planeringsverktyget

Vi har utökat valmöjligheterna för pappersstorlek för användare som vill skriva ut planering från ett PDF-dokument.

 • A2
 • A1
 • A0

Här kan du läsa mer: Exportera och skriva ut i planeringsverktyget.

Uppdateringar i WBS-listvyn (Work Breakdown Structure)

För att göra det ännu enklare för dig att arbeta med planeringsverktyget har vi gjort förbättringar i WBS-listvyn:

 • Det går nu att redigera kolumnerna för tavla och status direkt i WBS-listvyn.
 • Nu finns också möjligheten att inkluderaspecialanpassade fält i WBS-listvyn. De specialanpassade fälten visas inte automatiskt, men om du vill ta fram dem kan du göra det under anpassa listvy i menyn för planeringsverktyget.

Mer information finns här: Arbeta med planen.

Förfrågningar

Förbättringar i förfrågningsverktyget

I den senaste uppdateringen finns en rad olika förbättringar i förfrågningsverktyget.

 • Användarna kan nu enkelt filtrera inkorgen för förfrågningar efter flera olika faktorer, såsom:
  • Vilken användare som lagt till förfrågan
  • När förfrågan lades till
  • Vilken användare som senast ändrade förfrågan
  • Status (inväntar svar, godkänd, eller avvisad)
  • Vilket datum förfrågan ändrades
  • Namn på förfrågningsformulär
 • Förfrågningar vidarebefordras nu automatiskt till den aktuella arbetsytan om arbetsytan är ikryssad i förfrågningsformuläret.
 • Nya fält med en- eller flervalsmöjligheter
Läs mer här: Aktivera och hantera förfrågningar på arbetsytan.

Mallar

Förbättrade mallar för arbetsytor

För att göra det ännu enklare att arbeta med mallar för arbetsytor har vi gjort följande uppdateringar:

 • Vi har justerat vissa begrepp som rör mallarnaMallar för arbetsytor har att göra med en arbetsyta på konto-nivå eller projektmall, medan Mallar har att göra med kort- eller dokumentmallar inom en arbetsyta.
 • Det är numera möjligt att skapa ochredigera  kortmallar inom en mall för en arbetsyta.
 • Du kan välja att inkludera kortmallarna när du skapar en ny mall för en arbetsyta utifrån en arbetsyta med befintliga kortmallar.
 • När du tar upp en mall för en arbetsyta visas en listvy med alla existerande kortmallar under menyn för mallar.

Här kan du läsa mer: Arbeta med mallar för arbetsytor och Arbeta med kortmallar.

Övriga förbättringar

Förbättringar i övergripande sökfunktioner

Det är nu standard att de övergripande sökresultaten innehåller information i specialanpassade fält som skapas för Aktiviteter, Kort eller Dokument.

Avdelningslistan i bokstavsordning

Efter förslag i Projectplaces idéportal har vi nu gjort det möjligt att få avdelningslistan i bokstavsordning på följande ställen:

 • När du skapar nya arbetsytor
 • Avdelningshantering under kontoadministration 
 • Ny sida för användarregistrering
I denna månads uppdatering finns även ett antal buggfixar och prestandaförbättringar.

 

 

 

 


 • Was this article helpful?
Leave feedback