Skip to main content
Planview Customer Success Center

September 2020 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska

 

Kontoadministration

Förbättrad kontosäkerhet

 • Nu går det att ange ett maximalt antal misslyckade inloggningsförsök för ett konto. Den här inställningen gäller både interna och externa medlemmar. När det tillåtna antalet försök har överskridits kommer användarkontot att låsas och användaren måste återställa sitt lösenord för att logga in igen.
 • Tidsintervallet innan en användare loggas ut på grund av inaktivitet kan nu anges till 30, 60, 90 eller 120 minuter. Den här inställningen är bara tillgänglig om alternativet ”Håll mig inloggad” har inaktiverats för kontot.
 • Nu är det möjligt att inaktivera flera samtidiga inloggningar för ett konto. Det kommer att hindra alla interna och externa användare från att kunna logga in på Projectplace från två olika webbläsare med samma användarkonto samtidigt.

Kontakta Projectplace support för att aktivera de här förbättrade säkerhetsfunktionerna för ditt konto.

Möten

Webbmöte som standardinställning

Alternativet Detta är ett onlinemöte aktiveras som standard när en medlem skapar ett nytt schemalagt möte. (Den här uppdateringen påverkar bara konton med aktiverad Zoom-integration.)

Läs mer under Work with meetings (Arbeta med möten)

Teamöversikt

Kopplingar mellan teamfunktioner och arbetsyta

Vi arbetar just nu med att förbättra användarupplevelsen av teamöversikten. ​Den här månadens uppdateringar inkluderar bland annat följande:

 • Alla användare som ingår i ett team läggs till i alla kopplade arbetsytor.
 • När en användare bjuds in som ny teammedlem läggs personen automatiskt till i alla arbetsytor som är kopplade till teamet.
 • En användare som tas bort från ett team tas automatiskt bort från alla kopplade arbetsytor om användaren inte samtidigt är medlem i en annan grupp i arbetsytan, eller administratör för arbetsytan.
 • Det kommer inte att vara möjligt att ta bort en enskild användare från en arbetsyta om personen ingår i ett kopplat team.
 • Listan med teamets arbetsuppgifter i teamöversikten kommer bara att visa arbetsuppgifter från arbetsytor som teamet är kopplat till.

Läs mer under Work with Teams (Arbeta med team)

Administrera arbetsytan

Anpassade arbetsdagar

Nu kan administratören ange arbetsdagar för sina arbetsytor:

 • Valet av arbetsdagar kommer att visas i Planverktyget där aktiviteternas varaktighet kommer att räknas om.
 • Arbetsytans administratör kan även lägga till anpassade arbetsdagar som också kommer att tas med i beräkningen.
 • Arbetsfria dagar kommer att undantas från tidsåtgången för en aktivitet.

Medan vi finjusterar detaljerna kring den här funktionerna har vi tillfälligt tagit bort knappen Optimera beroenden från Planverktyget. Knappen kommer att återkomma när funktionen har uppdaterats och tar med arbetsdagar i beräkningen.

Mer information finns i Manage Workspace Settings (Hantera inställningar för arbetsytan)

Övriga förbättringar

Åtgärder för notifieringar

För att göra det enklare och effektivare att arbeta med notifieringar lägger vi till funktioner som kan väljas för enskilda notifieringar.

 • Nu kommer medlemmarna att kunna välja när de vill hantera en notifiering genom att lägga in en påminnelse för en notifiering vid ett framtida klockslag/datum. Notifieringen kommer att dyka upp överst i listan med notifieringar vid det angivna klockslaget/datumet.

 • Medlemmarna kommer att kunna ordna viktiga notifieringar som de vill arbeta med genom att markera dem som viktiga. 

 • Medlemmarna kan skapa bättre ordning i listan med notifieringar genom att markera enskilda notifieringar som lästa/olästa och ta bort enskilda notifieringar från listan.

 • Medlemmarna kan även filtrera notifieringarna efter viktiga, olästa och påminnelser.

Läs mer under Find Your Way Around Projectplace (Hitta i Projectplace)

Ett antal buggfixar och prestandaförbättringar finns också med i månadens release.

 

 

 

 


 • Was this article helpful?
Leave feedback