Skip to main content
Planview Customer Success Center

Juli 2018 - Svenska

Svenska | Deutsch | English 

Dokument

Följ dokument

Vi har utökat funktionen Följ så att det nu går att följa dokument på samma sätt som det går att följa kort. Det är också möjligt att markera flera dokument eller kort samtidigt och välja att följa allt som är markerat.  Alla som följer ett dokument eller kort meddelas om det sker någon förändring.

Här kan du läsa mer: Arbeta med dokument och mappar.

Mallar

Nya funktioner för Mallar: Enhetliga dokument och Kunskapsbas

Dokument-verktyget fungerar numera på samma sätt i Mallar och Arbetsytor. Vi har också utökat verktyget Kunskapsbas så att det ska bli ännu mer användbart och kompatibelt med andra verktyg i Projectplace.

Här kan du läsa mer:  Koppla en Kunskapsbas till en mall.

Administrera arbetsytan

Uppdatering av anpassade fält

De som administrerar arbetsytorna har numera möjlighet att lägga till ytterligare fält under Kort, Aktiviteter och Dokument. Administratörer kan skapa upp till 10 anpassade fält för varje funktion. De olika valen innefattar Text, Rullgardinslista och Tid. I den här releasen introducerar vi två nya typer avanpassade fält: Datum och Flervalsalternativ.

Här kan du läsa mer: Hantera anpassade fält.

Ny detaljpanel för medlemmar

När du markerar en medlem i fliken Medlemmar på en arbetsyta kommer du att kunna se den nya Detaljpanelen för medlemmar. Detaljpanelen för medlemmar har ett bekant utseende eftersom den ser likadan ut som övriga detaljpaneler som finns i Projectplace. Du kan tilldela en medlem en avdelning eller ändra åtkomsträttigheter direkt från detaljpanelen.

Du hittar mer information här: Hantera medlemmar och grupper.

Andra förbättringar

Ett antal buggfixar och förbättringar vad gäller prestanda finns också med i månadens release.

 

 

 

 


  • Was this article helpful?
Leave feedback