Skip to main content
Planview Customer Success Center

June 2021 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

2 juni 2021

Uppdatering för integrationen mellan Microsoft Teams och ProjectPlace

Notifieringarna om kortuppdateringar på kopplade tavlor i en MS Teams-kanal innehåller nu även namnet på den arbetsyta som tavlan tillhör, vilket gör det enklare att hitta tavlan om det finns flera tavlor med samma eller liknande namn på olika arbetsytor.

clipboard_e4b3ccd3aa8480cb04d0f487fcaa733bf.png

Läs mer på Use ProjectPlace with Microsoft Teams (Använd ProjectPlace med Microsoft Teams).

9 juni 2021

Fler uppdateringar för integrationen mellan Microsoft Teams och ProjectPlace

När ProjectPlace-appen läggs till i en Microsoft Teams-kanal kommer Teams nu att komma ihåg vilken sida användaren var på när appen stängdes och dirigera till den sidan när appen öppnas igen (tidigare dirigerades användaren alltid till Min översikt varje gång appen öppnades). För att aktivera den här uppdateringen måste användaren först ta bort ProjectPlace-appen och sedan lägga till den igen i Teams-kanalen.

Läs mer på Use ProjectPlace with Microsoft Teams (Använd ProjectPlace med Microsoft Teams).

16 juni 2021

Ny arbetsytemall för projektmetodik för EU-datacenterkunder

Kunder som har sitt konto i vårt EU-datacenter kommer att få åtkomst till den nya arbetsytemallen ProjectPlace XLPM 1.0 (på engelska). Arbetsytemallen baseras på projektmetodiken XLPM, en vanligt förekommande projektmetodik i Norden, utvecklad av vår partner Semcon. Mallen ger en fördefinierad struktur med aktiviteter och beslutspunkter, en översikt över vad varje aktivitet bör innehålla samt tips och checklistor för att säkra en lyckad leverans. Mer djupgående support är också tillgänglig via Semcon's tjänst 'XLPM online' (kräver separat abonnemang).

Mer information finns på vår partner Semcons sida om deras projektmetodik XLPM.

23 juni 2021

Förbättrad kontoadministration

För att underlätta kontoadministratörernas hantering av de arbetsytemallar som är tillgängliga för deras konton har vi uppdaterat åtkomstinställningarna för arbetsytemallar. När en privat arbetsytemall publiceras i kontot kommer alla kontoadministratörer nu att få åtkomst att redigera mallen (innehåll och/eller administratör för mallen).

Mer information finns på Administrate Workspace Templates (Administrera arbetsytemallar).

Uppdaterade tavelinställningar

Tavelinställningarna har uppdaterats med möjlighet att minimera sektioner i listan av inställningar för att förbereda inför kommande förbättringar och göra det enklare för användarna att hitta rätt avsnitt att redigera.

Mer information finns på Customize a Board to Fit Your Way of Working (Anpassa en tavla efter ditt sätt att arbeta).

30 juni 2021

Nytt Burn down-diagram i Tavlor

Burn down-diagram, som används för att se hur mycket arbete som kvarstår över tid, har uppdaterats med följande förbättringar:

• Uppdaterad och visuellt förbättrad diagramvy, som nu också inkluderar scope-förändringar under den valda perioden

• Värdet Procent klart som visas för den valda perioden

Filterpanel för att filtrera information på Aktiviteter, Märkningar, Taggar och Statuskolumner hjälper användare att snabbt få en överblick för hur arbetet går baserat på dessa parametrar

Mer information finns på Follow-up on Work Progress (Uppföljning av hur arbetet går).

Uppdaterad listvy i Portföljer  

Vi har uppdaterat KPI-listvyn för att ha en mer enhetlig användarupplevelse och har lagt till en liten förbättring; när du håller muspekaren över antalet portföljer som KPI:n ingår i, visas en lista över portföljerna.

Listyvyn för enskilda portföljer har också uppdaterats med följande ändringar:

  • Uppdaterad KPI status-listvy med horisontell skrollning som följer webstandarder
  • Filterpanel för att filtrera information på Arbetsytenamn, Prioritet, Arbetsytestatus, Rapporterar status eller Senast rapporterat för att få senaste status för endast utvalda arbetsytor i stora portföljer
  • Uppdaterad Tidslinje-vy som visas bredvid listvyn. Möjlighet att dölja delar av eller hela Tidslinje-vyn
  • Uppdaterad Exportera till Excel-funktion som körs i bakgrunden för att underlätta export av stora portföljer. Användaren som initierat exporten får ett meddelande när filen är redo för nedladdning via länk.

Mer information finns på Work with Portfolios (Arbeta med Portföljer).

Uppdateringar i mobilappen

Användare av Android-appen (iOS-stöd följer inom kort) kommer också att ha tillgång till risker och ärenden från appen med möjlighet att:

• Se tilldelade risker eller ärenden på Min översikt

• Få meddelanden i appen när du tilldelas en ny risk /ärende eller när de nått slutdatumet

• Se och filtrera aktuella risker och ärenden i en arbetsyta

Skapa nya risker eller ärenden

ProjectPlace iOS- och Android-appar finns att ladda ner i appbutikerna.

 

 


  • Was this article helpful?
Leave feedback