Skip to main content
Planview Customer Success Center

November 2020 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska

 

Kontoadministration

Ladda ned data från flera arbetsytor

En kontoadministratör kan nu välja upp till 20 arbetsytor och begära nedladdning av hela urvalet samtidigt via listan med arbetsytor under Kontoadministration. ​När nedladdningen är klar får den användare som har begärt nedladdningen ett e-postmeddelande per arbetsyta med en länk för nedladdning. ​

Endast arbetsytor som inte har arkiverats kan väljas för nedladdning. Arkiverade arbetsytor måste återöppnas för att ladda ned data.

Läs mer under Manage Workspaces in the Account (Hantera arbetsytor i kontot).

Dokument

Integration med Google Workspace

Vår nya integration med Google Workspace (före detta G-Suite) gör det möjligt att bifoga filer från din My Drive och Shared Drive i Google Workspace som bilagor till artefakter.​ Det går även att söka efter en fil i mappstrukturen i Google Workspace (i stället för att bara kunna filtrera på befintlig mappnivå som vid andra tredjepartstjänster för filhantering).

Google Workspace-funktionerna är tillgängliga i filväljaren i dokumentverktyget parallellt med andra dokumentappar från tredje part. Kontoadministratören kan aktivera eller inaktivera integrationen i kontoinställningarna.

Läs mer under About Document Apps (Om dokumentappar).

Logga ut från tredjepartstjänster för filhantering

För att användarna vid behov ska kunna växla mellan konton i olika tredjepartstjänster för filhantering finns det nu möjlighet att logga ut från tredjepartskonton i filväljaren.

Läs mer under Work with Documents and Folders (Arbeta med dokument och mappar).

Minnesfunktion för dokumentöppning

För att göra det smidigare att öppna dokument kommer Projectplace att komma ihåg vilket alternativ du valde förra gången du öppnade ett dokument, och automatiskt välja samma alternativ nästa gång du öppnar ett dokument. (Tidigare var standardalternativet alltid Microsoft Office for Web om den här integrationen var tillgänglig på kontot).

Läs mer under Work with Documents and Folders (Arbeta med dokument och mappar).

Plan

Märkningsuppdateringar

Vi har uppdaterat märkningsfärgerna i planverktyget så att de stämmer överens med verktyget för Tavlor:

 • 14 Fler märkningsfärger är nu tillgängliga för milstolpar och aktiviteter.

 • Med den nya inställningen Anpassa märkningar i menyn ”Fler alternativ” (bredvid Hjälp-ikonen) kan administratörer av arbetsytor ändra namnen på märkningarna.

 • Namnen på märkningarna visas även i den exporterade planen och i OData för Power BI​.

Läs mer under Work with the Plan (Arbeta med planen).

Portföljer

Statustext för milstolpar i portföljrapporten

För att tydliggöra milstolparnas status för intressenterna har vi lagt till en förklarande text till färgkodade milstolpar i portföljrapporten:

 • Röd = Försenat (inte klart)
 • Blå = Kommande (inte klart)​
 • Grön = Klart

Läs mer under Work with Portfolios (Arbeta med portföljer).

Beläggning

Medansvarigas åtaganden i Beläggning

Medansvarigas åtaganden visas nu även i verktyget Beläggning:

 • I kortvyn visas nu även de kort i listan där en användare endast är delansvarig

 • Även i kapacitetsvyn visas medansvarigas åtaganden, men man delar inte upp den beräknade tiden mellan ansvariga och medansvariga.

 • Åtaganden som överförs till en annan användare från detaljöversikten överförs antingen som ansvariga eller delansvariga på kortet beroende på hur användaren var tilldelad på kortet/en (såvida inte användaren som åtagandena överförs till redan var ansvarig eller delansvarig, i så fall kommer deras tilldelning inte ändras).

Läs mer under Work with the Workload Tool (Arbeta med verktyget Beläggning).

Mobilappar

Du kan ladda ned mobilappen för iOS eller Android via Projectplace Download Center (Projectplace nedladdningssida). 

Uppdateringar i mobilappen

Det finns två nya uppdateringar i den senaste versionen av mobilapparna för iOS och Android:​

 • Tredjepartstjänster för filhantering som kontoadministratören har blockerat kommer inte vara tillgängliga vid uppladdning av bilagor på kort och aktiviteter.
 • Nya märkningsfärger och beskrivningar är tillgängliga i planen.

Övriga förbättringar

Utfasning av support för Internet Explorer 11

Vi upphör med support för IE 11 i följande steg:​​

 • Vi erbjuder för närvarande begränsad support. Problem med utseende, layout eller prestanda kommer inte längre att åtgärdas och en annan webbläsare kommer att rekommenderas. Kundkritiska fel kommer att undersökas och om möjligt åtgärdas.​

 • Med start den 31 december 2020 ändrar vi till minimal support, vilket innebär att vi inte längre kommer att utföra tester för IE 11 och endast undersöka kritiska anmälda fel.​

 • Vi upphör helt med support för IE 11 efter den 31 mars 2021.​

Ett antal buggfixar och prestandaförbättringar finns också med i månadens release.

 

 

 

 


 • Was this article helpful?
Leave feedback