Skip to main content
Planview Customer Success Center

Juni 2022

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

1 juni 2022 

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

8 june 2022 

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

15 juni 2022 

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

22 juni 2022 

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

30 juni 2022  

Kopiera tavla till en annan arbetsyta 

Att kopiera en tavla är mycket användbart om du använder samma arbetsprocess på olika tavlor, vilket minimerar tiden för att anpassa varje tavla. Tidigare var det bara möjligt att kopiera en tavla inom samma arbetsyta, men från och med nu är det även möjligt att välja andra arbetsytor som du har tillgång till, vilket även inkluderar arbetsytor som är länkade till en av våra PPM-applikationer.

För mer information, besök Copy a Board in the Same or Another Workspace (Kopiera en tavla till samma eller annan arbetsyta)

Duplicate board.png

Fördefinierade arbetsyteroller inom en arbetsyta

För att ge mer klarhet kring de olika ansvarsområden medlemmar har i en arbetsplats har vi uppdaterat rollfunktionaliteten. Detta hjälper arbetsyteadministratörer att gruppera medlemmar enligt deras roller i en viss arbetsyta. Arbetsyteadministratörer kommer att kunna skapa fördefinierade roller inom arbetsytan.

När arbetsytans roller har skapats kan arbetsytans administratör, ägare eller en medlem med läs- och skrivbehörighet lägga till dessa roller till sig själva eller någon annan medlem i arbetsytan. En medlem kan ha flera roller. Om mer än en roll läggs till en medlem kommer den första rollen som läggs till att vara den primära rollen. Observera att med den här ändringen kommer medlemmar som tidigare har lagt till sin arbetsyteroll inte längre att vara sparat. Istället behöver rollen läggas till i listan över fördefinierade arbetsyteroller av en arbetsyteadministratör eller ägare för att åter igen bli tillgänglig.

Rolldatan kommer också att finnas tillgänglig i vår OData-uppsättning för Power BI.

För mer information, besök Workspace setup and administration (Inställningar av arbetsytan och administration)

Uppdateringar i Beläggningsverktyget 

I vår April release gjorde vi en uppdatering av vårt Beläggningsverktyg. Sedan dess har vi fortsatt att förbättra och lägga till mer funktionalitet.

Värmekartevy (Heatmap)

Förutom kapacitetsvyn introducerar vi även nu en Värmekartevy (Heatmap). Beläggningsadministratören kommer då att via vyn få en överblick över medlemmarna för att visuellt identifiera de tillfällen då de är överbelastade eller kan behöva mer arbete. I verktygsfältet kan du växla mellan de två olika vyerna.

I vyn kan medlemmarnas beläggning variera i olika nyanser av blått. Ju mörkare varje "bar" är desto fler kort har medlemmarna blivit tilldelade, vilket kan tyda på att medlemmar är överbelastade. Om du håller muspekaren över en "bar" kan du få mer information om vilka kort de är tilldelade. I listvyn kan du få ytterligare information för varje medlem genom att klicka på pilen bredvid medlemmen och se enskilda arbetsytor och deras respektive kort som de är tilldelade.

För mer information, besök Work with the Workload Tool (Arbeta med Beläggningsverktyget)

Heatmap view.png

Inställningar för Beläggningsverktyget

Vi har lagt till inställningar för Beläggningsverktyget under Inställningar i Kontoadministration.  På sidan kan kontoadministratören ställa in:

  • hur kort utan start- och förfallodatum ska hanteras, och
  • när varningar i verktyget ska vara aktiverade

För mer information, besök Manage Account Settings (Hantera Kontoinställningar)

Workload settings.png