Skip to main content
Planview Customer Success Center

August 2020 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   

Kontoadministration 

Ny roll för portföljhantering 

Nu kan kontoadministratörer ge kontomedlemmarna åtkomst till portföljer under fliken Personer i kontoadministrationen. På så sätt får användarna åtkomst till verktyget Portföljer och kan skapa nya portföljer utan att ha en roll som kontoadministratör. 

Kontoadministratören kan även filtrera listan med medlemmar som visas på fliken Personer baserat på portföljåtkomst, och informationen finns även i Excel-rapporten. 

Läs mer i Hantera kontots användare

Tavlor

Uppdaterade beroendeförhållanden för kort 

Nu går det även att lägga till beroendeförhållanden mellan kort på tavlor med åtkomstbegränsningar. Användare som inte har åtkomst till det underordnade kortet kommer att kunna se att det finns ett beroendeförhållande, men de kan inte navigera till kortet. Tidigare gick det bara att lägga till beroendeförhållanden mellan kort som inte hade några åtkomstbegränsningar. 

Mer information finns under Arbeta med kort

Plan

Anpassade fält för milstolpar 

Alla anpassade fält för aktiviteter kan nu användas för milstolpar i planverktyget. 

Läs mer under Arbeta med planen

Administrera arbetsytan 

Uppdaterade åtkomsträttigheter för dokumentverktyget 

Arbetsytans administratörer kan nu anpassa åtkomsten till verktyget Dokument för nya grupper. När en ny grupp skapas i arbetsytan får den automatiskt den åtkomstinställning som valts i avsnittet ”Ange åtkomsträttigheter för nya grupper”. 

I verktyget Dokument kan arbetsytans administratör eller den som skapat en mapp ange åtkomstnivån för nya grupper direkt på mappnivå, så att alla nya grupper som skapats i arbetsytan automatiskt får den valda åtkomstnivån. 

Läs mer under Hantera inställningarna för arbetsytan och Hantera åtkomsten till dokumentmappar

Nya regler för automatisering av arbetsytan 

Nu kan arbetsytans administratörer skapa en regel som  automatiskt rensar papperskorgen från innehåll som är äldre än ett visst datum. Följande innehåll kan väljas för radering: 

 • Kort 
 • Dokument 
 • Mappar 
 • Webbadresser​ 
 • Delade länkar 
 • Möten 
 • Samtliga ovan 

Nu kan arbetsytans administratörer skapa en regel som automatiskt tilldelar en dokumentgranskning till en ny medlem när medlemmen ansluter till en arbetsyta, för att ge nya medlemmar bättre inblick i projektdetaljerna och andra riktlinjer. Följande information kan konfigureras: 

 • Om en medlem tillhör en viss grupp 
 • Ange deadline 
 • Lås dokumentet medan det granskas 

Du kan läsa mer om detta under Hantera kontoregler

Mallar för arbetsytor 

Anpassade fält i mallar för arbetsytor 

Vi har dessutom aktiverat anpassade fält i mallarna för arbetsytor. När användarna skapar en mall för en arbetsyta från en befintlig arbetsyta som innehåller anpassade fält har de nu möjlighet att inkludera de anpassade fälten i den nya mallen. 

Läs mer i Arbeta med mallar för arbetsytor

 

Ny arbetsytemall för svenska kunder

När man ska skapa en ny arbetsyta, har alla våra svenska kunder i Projectplace nu fri tillgång till en ny arbetsytemall: "Projectplace XLPM 1.0". Mallen har vi tagit fram tillsammans med Semcon, som äger och utvecklar projektmetodiken XLPM. Mallen är baserad på projektmodellen i XLPM och ger ett grundläggande stöd för arbete i projekt. För att dra full nytta av stödet i XLPM behöver man även ha licens till XLPM online.

Mallen ”Projektplace XLPM 1.0” beskriver ett projekts faser, beslut, milstolpar och ger även exempel på styrande och ledande aktiviteter.
 
Besök Project Excellence by Semcon och läs mer om Semcons erbjudande och hur du kan få tillgång till XLPM online.

Rapporter 

Uppdateringar av OData för administratörer av arbetsytor 

Vi har lagt till ytterligare information i OData-setet för administratörer av arbetsytor​, bland annat följande: 

 • Korttaggar 

 • Anpassat fält med flervalsfunktion (kort/aktiviteter) 

 • Arkivstatus för arbetsytan 

Vi har dessutom uppdaterat åtkomsten till arbetsytor för OData-setet. Nu har användarna åtkomst till alla arbetsytor som de är administratörer för, inklusive arbetsytor i konton som de är externa användare för. 

Här kan du läsa mer: Visualisera dina Projectplace-data med Power BI

Nytt OData-set för kontoägare och administratörer 

Vi har lagt till ett helt nytt OData-set för kontoägare och administratörer, med information om personerna och arbetsytorna i kontot. 

Här kan du läsa mer: Visualisera dina Projectplace-data med Power BI

Övriga förbättringar

Ett antal buggfixar och prestandaförbättringar finns också med i månadens release.

 

 

 

 


 • Was this article helpful?
Leave feedback