Skip to main content
Planview Customer Success Center

Oktober 2022

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

6 Oktober 2022 

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

12 Oktober 2022 

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

19 Oktober 2022 

Ny KPI-typ i procent i Portföljer

Vi har lagt till en ny KPI-typ i procent som finns tillgänglig när du skapar ett nytt KPI i Portföljer. Detta kommer att göra det enklare att samla in och presentera information som t.ex. "procent färdigt" eller "sannolikheten" för intressenter.

Percentage KPI.png

Dokumentversioner flyttade till en egen kolumn i Dokument

Vi har gjort en uppdatering av versioner i listvyn i Dokument-verktyget. Vi har flyttat versionsinformationen till en ny kolumn och dessutom lagt till information kring vilka mappar som har versionshantering aktiverad. Detta ger dig en bra översikt över statusen för alla mappar och dokument. Den nya kolumnen är också tillgänglig i funktionen Anpassa listvy, vilket ger dig möjlighet att ändra ordningen eller dölja kolumnen i listan.

27 Oktober 2022

Affärsenheter i ProjectPlace

För kunder som har flera affärsenheter i ProjectPlace kan det vara besvärligt eller ett rent säkerhetsproblem att det inte funnits något sätt inom kontot att skapa en separation som tillåter dem att kontrollera vilken information som delas mellan affärsenheter. Till exempel kan alla kontoadministratörer se all arbetsyterelaterad information och lägga till sig själva i arbetsytan och på så sätt få mer åtkomst. För att möta detta behov introducerar vi en ny funktionalitet med affärsenheter i ProjectPlace som gör att du kan skapa denna typ av uppdelning på kontonivå. Det är nu möjligt för kontoägare och kontodelägare att skapa och hantera flera affärsenheter, och dessa affärsenheter kan sedan tilldelas på arbetsytor och kontoadministratörer. Detta säkerställer att endast kontoadministratörer som tillhör samma affärsenhet som arbetsytan har tillgång till arbetsytenformationen på kontonivå.

Den här funktionen är inte aktiverad som standard, utan du måste kontakta ProjectPlace supporten för att aktivera detta för ert konto.

I de kommande releaser planerar vi att lägga till mer funktioner.

För mer information, besök Manage Business Units (Hantera affärsenheter)

Business unit.png

Koppla en risk och ett ärende till en aktivitet eller ett kort

För att få en helhet kring hur hela arbetsflödet med risker och ärenden hanteras och åtgärdas i ProjectPlace har vi lagt till möjligheten att koppla dem till arbetet, dvs aktiviteter och kort. I Ärenden-verktyget är det nu möjligt att koppla risker och ärenden till aktiviteter eller kort. Detta ger projektledare möjligheten att snabbt koppla risker och ärenden till arbete som behövs för att åtgärda dem och få en överblick av statusen för allt arbete.

Kopplingar kan bara läggas till, redigeras och tas bort från Ärenden-verktyget. En risk eller ett ärende kan kopplas till en eller flera aktiviteter eller kort, och de kan också kopplas till samma aktiviteter och kort. Kopplingen är bara en visuell indikator på relationen och innebär att det inte kommer att skickas några aviseringar om t.ex. ett kopplat kort eller aktivitet markeras som klart.

I Plan-verktyget är det möjligt att se kopplingen i WBS-listan och aktivitetsdetaljpanelen och i Tavlor-verktyget visas informationen på det kopplade kortet och i kortdetaljpanelen.

För mer information, besök Work with Issues (Arbete med Ärenden)

Connected issue.png

Whiteboards standardmallar

Som ett sätt att göra det enklare och hjälpa användare att snabbt komma igång med nya whiteboards har vi lagt till sex nya standardmallar. Om du vill skapa en ny whiteboard hittar du mallarna i sektionen "Skapa Whiteboard". Innehållet i standardmallarna är endast på engelska.

Följande standardmallar är:

  1. Mindmap
  2. Retrospektiv

  3. Flödesplan

  4. Lean Coffee

  5. SWOT analys

  6. ROAM

För mer information, besök Work with Whiteboards (Arbete med Whiteboards)

Whiteboards templates.png

Anpassade kategorier för KPI:er i verktyget Portföljer

I Portföljer-verktyget är det nu möjligt för kontoägare/administratörer och administratörer av Portföljer-verktyget att skapa och redigera anpassade kategorier som KPI:erna grupperas efter. De fyra standardkategorierna, Avvikelser, Läge, Budget och Ekonomi, och Allmänt, kommer fortfarande att vara tillgängliga. Med det här tillägget hjälper vi kunder att skapa nya kategorier som stödjer deras affärsbehov.

Förutom att skapa anpassade kategorier är det också möjligt att ändra ordningen som KPI-kategorierna visas i. Ordningen på KPI-kategorier speglas på olika platser, som portföljrapporten, Status-sidan i en arbetsyta, KPI-widgeten på Rapporter-sidan i en arbetsyta, etc.

För mer information, besök Create Custom Categories for KPIs (Skapa anpassade kategorier för KPI:er)

Custom categories.png

Uppdateringar för att lägga till e-postadresser i kontoadministration

Vi har uppdaterat funktionen där en kontoadministratör kan lägga till en ny e-postadress till ett användarkonto. Den här funktionen används för fall då en användares e-postadress har ändrats och de inte kan logga in med sin gamla adress för att ändra den själva. Observera att den här funktionen endast är tillgänglig för konton som har tvingade e-postdomäner aktiverade för dem.

Med den här uppdateringen kommer den nya e-postadressen som standard att ställas in som en primär e-postadress för användaren. Ett informationsmeddelande skickas då till både användarens gamla primära e-postadress och den nyligen tillagda e-postadressen. Denna ändring säkerställer också att all kommunikation som skickas från ProjectPlace skickas till den nya primära adressen.

För mer information, besök Manage Users in the Account (Hangera användare i kontot)

Add email account.png