Skip to main content
Planview Customer Success Center

March 2020 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   

Kontoadministration 

Nya regler för arbetsytor och personer 

Vi har lagt till tre nya regler på fliken Automatisering under Kontoadministration för att göra det enklare att hantera personer och arbetsytor: 

 • Lägg till nya användare i en fördefinierad uppsättning arbetsytor om de tillhör en specifik avdelning. 

 • Meddela medlemmarna själva eller specifika användare via e-post när medlemmar som till exempel tillhör en viss avdelning har varit inaktiva i 90, 120 eller 180 dagar. 

 • Lägg till nya arbetsytor i en specifik portfölj om arbetsytan tillhör en vissa avdelning. 

Flera regler kan vara aktiva samtidigt. Du kan läsa mer om detta under Hantera kontoregler

Tavlor 

E-postkonversationer med externa kortskapare 

Alla (oavsett om de har ett användarkonto på ProjectPlace eller inte) kan utnyttja funktionen E-posta till tavlan för att skapa ett kort på en tavla som de inte har åtkomst till. Tidigare har det inte funnits något enkelt sätt för kortskapare att skicka ytterligare information till teamet som arbetar med kortet, eller för teamet att kommunicera med kortskaparen. Vi har infört följande uppdateringar för att förenkla den här kommunikationen: 

 • Kortskapare får en e-postbekräftelse om att deras e-postmeddelande har mottagits, och de kan lägga till eller begära mer information genom att svara på meddelandet. 

 • ProjectPlace-användare kan välja alternativet Skicka till extern kortskapare när de kommenterar ett kort, så skickas deras kommentar via e-post till kortskaparen. Den externa kortskaparen kan därefter skicka svar till teamet genom att svara på e-postmeddelandet. 

 • Alla e-postsvar från externa kortskapare visas i kortets kommentarsdel. 

Läs mer på Anpassa en tavla efter ditt arbetssätt

Webbmöten 

Webbmöten via Zoom (Beta) 

För att förbättra samarbetet inom ProjectPlace ersätter vi vår nuvarande lösning för webbmöten med Zoom. Den här månadens release inkluderar en betaversion av Instant Meetings, i den övre navigeringsmenyn.​ Här kommer användare att kunna hålla webbmöten med sina teammedlemmar. Här är det du behöver veta: 

 • Funktionen för snabbmöten (Instant Meetings) inkluderar grunderna i Zoom, som video- och röstsamtal, chatt och skärmdelning. 

 • När du startar ett Zoom-möte kan användarna bjuda in andra ProjectPlace-användare direkt. 

 • ProjectPlace-användare kan bjuda in personer som inte är ProjectPlace-användare genom att dela mötets URL. 

 • De inbjudna ProjectPlace-användarna får aviseringar i appen och via e-post. 

 • Den här betaversionen är en begränsad version av den slutgiltiga webbmötesfunktionen: 

 • Det går inte att boka in ett möte i förväg. 

 • Möten mellan två personer har inga tidsbegränsningar, men möten med fler än två deltagare har en tidsgräns på 40 minuter. 

 • Inga inspelningsmöjligheter. 

 • Mötena begränsas till 100 deltagare. 

Läs mer på Använd ProjectPlace med Zoom

Planview-integrationer 

Integration mellan ProjectPlace och Spigit 

Vi är glada över att kunna presentera den första fasen av vår integration mellan ProjectPlace och Spigit! Tack vare integrationen kan administratörer för Spigit-utmaningar omvandla en idé till en arbetsyta i ProjectPlace för ytterligare utveckling eller implementering. Följande data skickas till ProjectPlace från Spigit: 

 • Idéns titel, beskrivning och URL 

 • Utmaningens URL 

 • Avslutande och prediktiva data (läggs till som ej raderbara nyckeltal) 

Alla arbetsytor i ProjectPlace som har skapats från Spigit-idéer kommer att läggas till i en mapp med Spigit-arbetsytor i ProjectPlace, där tillhörande nyckeltal kan granskas och uppdateras i takt med att arbetet fortskrider i ProjectPlace. 

I Spigit läggs ProjectPlace-arbetsytans URL till i idén så att administratörerna kan ta sig till motsvarande arbetsyta. 

Kontakta din Planview-representant för mer information om integrationen. 

Mobilappar 

Förbättrad visning av skrivskyddade tavlor 

Skrivskyddade tavlor är nu tydligt markerade i mobilapparna genom följande visuella förbättringar: 

 • Ett meddelande visas när användare öppnar en tavla som de bara har skrivskyddad åtkomst till. 

 • En låsikon visas bredvid tavlans namn för att signalera att tavlan är skrivskyddad. 

Du kan ladda ned mobilappen för iOS eller Android via ProjectPlace nedladdningssida.  

Övriga förbättringar

Ny plats för integrationen med Microsoft Teams 

Inställningen för integrationen med Microsoft Teams har flyttats till fliken Personer under Kontoadministration. 

Du kan läsa mer om detta under Hantera kontoinställningar

Milstolpar i arbetsytans översikt 

Efter förslag i ProjectPlaces idéportal visar arbetsytans översikt nu alla ej slutförda 

milstolpar i en lista, sorterade efter deadline från äldst till nyast. 

Veckonummer i planens datumväljare 

Efter förslag i ProjectPlaces idéportal visar datumväljaren i planen nu veckonummer.

Ett antal buggfixar och prestandaförbättringar finns också med i månadens release.

 

 

 

 


 • Was this article helpful?
Leave feedback