Skip to main content
Planview Customer Success Center

Oktober 2018 - Svenska

Svenska   |   Deutsch  |  English

Kontoadministration

Förbättrad översikt över kontoadministrationen

Vi har förbättrat kontoadministratörernas möjlighet att hantera Projectplace-konton med åtkomst till resultatbaserad information. Den förbättrade översiktssidan för kontoadministration ger snabb överblick över:

  • Kontots övergripande tillstånd
  • Licensanvändning och trender
  • Användning av lagringsutrymme  och trender
  • Användartrender
  • Trender för arbetsytan

Vi kommer att fortsätta förbättra översiktssidan för kontoadministration. Vi kommer snart att lansera möjligheten att skapa regler för arkivering med scheman som kan ställas in för att automatiskt arkivera inaktiva arbetsytor och användare.

Mer information finns i översikten för kontoadministration.

Tavlor

Det blir mer flexibelt att lägga till kort

Tidigare kunde kort bara läggas till i den första eller den vänstra kolumnen på en tavla. Nu kan ett kort läggas till i valfri kolumn på tavlan, vilket ökar flexibiliteten när ett kort införs i processen.

Vi har också gjort det möjligt att lägga till kort även om filterparametrarna är inställda så att inga andra kort är synliga på tavlan.

Mer information finns i Arbeta med tavlor.

Dokument

Granskningsflöde för dokument

Månadens uppdatering omfattar möjligheten att definiera flera olika stadier i en granskningscykel och att lägga till deltagare i varje steg i granskningsprocessen. Granskningen slutförs i den sekvens som användaren har angett.

OBS! Förbättringarna i Dokumentgranskning och Granskningsflöde blir tillgängliga den 8 november 2018.

Mer information om dokumentgranskning kommer att finnas i Granska dokument den 8 november 2018 eller senare.

Inloggning

Verifiering i två steg med OTP-app

Vi inför ytterligare en metod för tvåstegsverifiering som våra användare kan välja, förutom den tvåstegsverifiering som sker genom att en säkerhetskod skickas till mobilen i ett textmeddelande (SMS). Nu kan man även använda sig av en autentiseringsapp för engångslösenord (OTP, one time password) för att generera en säkerhetskod för tvåstegsverifieringsprocessen.

För mer information, gå till Ställ in tvåstegsverifiering.

Planen

Lås datum för milstolpe

Hittills har man kunnat låsa datumen för en aktivitet, men inte datumet för en milstolpe. Detta var en begränsning som våra användare har bett oss ta bort, och med den här uppdateringen blir det därför möjligt att låsa även datumen för milstolparna.

Mer information finns i Arbeta med planen.

Administrera arbetsytan

Ladda ner information från arbetsytan

Vi inför möjligheten för användaren att ladda ner information från Dokument, Planen, Tavlorna och Konversationerna i en arbetsyta från en enda plats, istället för att behöva ladda ner informationen från vart och ett av dessa verktyg. Arbetsytans administratör kan nu enkelt ladda ner information när ett projekt eller en arbetsyta är avslutad och ska arkiveras eller stängas.

Mer information finns i Hantera inställningarna för arbetsytan.

Mobilappar

Om du inte redan har appen i din mobil kan du gå direkt till nedladdningssidan för appar och skaffa iOS- eller Android-versionen.

Rapportera tid på ett kort

När tidrapporteringen är lättåtkomlig för mobilanvändarna blir det enklare för dig att se till att ditt team rapporterar tiden för de uppgifter de arbetar med, oavsett var de befinner sig. Det gör också att de rapporterade uppgifterna är uppdaterade. Möjligheten att rapportera tid på ett kort har funnits ett tag för användare av Android-appen, och nu blir funktionen även tillgänglig i iOS-appen.

With time reporting easily available to mobile users, it becomes easier to ensure that your team reports time on tasks they are working on, wherever they are, thereby making reported data up-to-date. The ability to report time on a card has been available for Andriod app users for some time and now this feature is also available for iOS app users.

Övriga förbättringar

Ett antal buggfixar och prestandaförbättringar finns också med i månadens release.

 

 

 

 


  • Was this article helpful?
Leave feedback