Skip to main content
Planview Customer Success Center

Juni 2019 – Svenska

Svenska   |   Deutsch  |   English

Tavlor

Introduktion av kortmallar

Den här månaden presenterar vi stolt kortmallar. Kortmallar gör det snabbt och enkelt att skapa ofta återkommande kort med krav på standardinformation. Nu kan du definiera en kortmall med fördefinierade parametrar, såsom kortets beskrivning, etikett, förfallodatum, bilagor och olika punkter på en checklista.

Om du vill veta mer, gå till Skapa en kortmall.

Integrationer

ProjectPlace-app för Microsoft Teams

Använd den nya ProjectPlace-konnektorn för Microsoft Teams för att ansluta dina ProjectPlace-tavlor till konversationerna i Microsoft Teams, så att du kan hålla hela ditt team uppdaterat om vad som händer på dina tavlor. När någon skapar ett kort, tilldelar ett kort, ändrar ett korts status, eller kommenterar på ett kort skickas en notifikation till Microsoft Teams-kanalen. Användare med ProjectPlace-konto behöver bara klicka för att gå direkt till det kortet i ProjectPlace och få mer information.

Läs mer på Använd ProjectPlace med Microsoft Teams.

 

Planering

Förbättrat planeringsverktyg

Vi har gjort några visuella uppdateringar och allmänna förbättringar av verktygsfältet och Work Breakdown Structure(WBS)-sektionerna i Planeringsverktyget:

  • Alternativet Lägg till milstolpe finns nu i verktygsfältet och när du lägger till undernivåer i WBS
  • Ny Gå till idag-knapp i verktygsfältet
  • Förbättrade felmeddelanden när användare försöker att dra och släppa aktiviteter på fel ställe
  • Expandera och komprimera prioriteringslistan över aktiviteter och milstolpar med ett enda klick
  • Komprimera hela WBS-sektionen
  • Ändra  kolumnbredden i WBS-sektionen

För mer information gå till Arbeta med planeringen.

Dokument

Ladda upp dokument från OneDrive

Användarna har nu möjlighet att ladda upp dokument till ProjectPlace direkt från OneDrive. Tidigare var användarna först tvungna att ladda ner OneDrive-dokument till sin hårddisk för att sedan kunna ladda upp dem till ProjectPlace. I dagsläget är det endast möjligt att länka till dokument som lagrats i tredjeparts-dokumentlagring (Google Drive, Dropbox och Box) från dialogrutan Ladda upp dokument.

Rapporter

Uppdateringar av OData för administratörer av arbetsytor

Vi har adderat data till OData för administratörer av arbetsytor så att du kan ta fram ännu mer kompletta rapporter för dina arbetsytor. Datan innehåller en ny tabell med information om arbetsytan (beskrivning, status m.m.), och en tabell med information om användare som är tilldelade kort tillsammans.

För att ta reda på mer, gå till Visualisera dina ProjectPlace-data med Power BI.

Övriga förbättringar

ProjectPlaces nya idéportal

För att förbättra vårt arbetssätt med feedback från användare är ProjectPlaces idéportal nu baserad på Planview Spigit-plattformen. Genom att gå över till Spigit-plattformen hoppas vi på att kunna identifiera de mest värdefulla tankarna och idéerna på ett bättre sätt och lägga in dem i vår planering. För att komma till idéportalen väljer du Feedback under menyn Inställningar.

Om du har skickat in synpunkter tidigare, observera att vi har migrerat de idéer som fått flest röster, och alla övriga idéer från i år, till den nya portalen. Vi ser fram emot att höra av dig!

Ett antal buggfixar och prestandaförbättringar finns också med i månadens release.

 

 

 

 

 


  • Was this article helpful?
Leave feedback