Skip to main content
Planview Customer Success Center

April 2021 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

Tavlor

Listvy för kort

Vi har skapat ett nytt sätt att visa dina kort! Listvyn för kort är användbar när du ska visa information på tavlor med ett stort antal kort, och den har samma alternativ för filtrering och gruppering (efter aktivitet, märkning etc.) som Kanban-vyn. Du kan även sortera efter kolumnrubriker.

Läs mer på Work with Boards (Arbeta med tavlor).

Uppskattad och faktisk tidsåtgång i swimlane-rubriker

Vi har lagt till sammanfattande information om uppskattad och faktisk tidsåtgång för alla kort i tavlans swimlanes.

Läs mer på Work with Boards (Arbeta med tavlor).

Filtrera efter kort-id och titel

För att göra filtreringen av kort på tavlor mer flexibel har vi lagt till möjligheten att filtrera kort på tavlan baserat på synligt kort-id eller titel. ”Fritext”-filtret minskar urvalet av kort på tavlan medan du skriver.

Läs mer på Work with Boards (Arbeta med tavlor).

Planerat startdatum på kort

Utöver förfallodatum kommer användarna nu även att kunna ange ett planerat startdatum på korten. Precis som kortets förfallodatum visas planerat startdatum på kortet, och datumet visas i rött om kortet inte startas i tid. På det planerade startdatumet informeras kortets ansvariga om att det är dags att börja arbeta med kortet. Det planerade startdatumet inkluderas även i importen och exporten av kortet.

Läs mer på Work with Cards (Arbeta med kort).

Integrationer

DocuSign-integration

Vi har lagt till en integration med DocuSign som möjliggör digital signering av dokument i Projectplace. Följande kan vara bra att veta:

 • För att kunna begära en elektronisk signatur behöver användaren ett DocuSign-abonnemang.
 • En användare kan begära en digital signatur från personer med eller utan ett användarkonto i Projectplace.
 • En elektroniskt signerad version av dokumentet sparas i Projectplace.

Läs mer på Use Projectplace with DocuSign (Använd Projectplace med DocuSign).

Outlook tilläggsprogram

Projectplace tilläggsprogram för Outlook finns nu i Microsoft Office Store! Med det här tilläggsprogrammet kan användarna skapa kort från e-postmeddelanden, lägga till kort på tavlor, associera kort till aktiviteter och ange ansvariga när de skapar kort.

Läs mer på Work with the Microsoft Outlook Add-In (Arbeta med Microsoft Outlook tilläggsprogram).

Ärenden

Uppdatering av Ärenden och risker

Förra månaden introducerade vi det nya verktyget Ärenden och risker för projektledare. Den här månaden har vi lagt till några nya funktioner i verktyget:

 • Det nya fältet åtgärdsbeskrivning för att ange mer information om den planerade riskhanteringen.
 • Färger för risknivå och prioritet visas i listvyn.
 • Taggar visas i listvyn.
 • Nu går det att filtrera baserat på id eller titel med hjälp av ett fritextfilter som begränsar listan med risker och ärenden medan du skriver.

I början av Maj kommer vi att introducera en möjlighet för arbetsytans administratörer att starta en migrering från den äldre versionen av Ärenden till den nya versionen. Mer information om den här migreringen finns på Information on Migration of Issues to New Version (Information om migrering av Ärenden till ny version).

Läs mer om verktyget Ärenden och Risker under Work with Issues and Risks (Arbeta med ärenden och risker).

Mobilappar

Du kan ladda ned mobilappen för iOS eller Android via  Projectplace Download Center (Projectplace nedladdningscenter). 

Åtgärder från notifieringar

Nu kan du genomföra åtgärder direkt från listan med notifieringar i mobilapparna:

 • Skapa/ta bort påminnelse
 • Markera som favorit
 • Markera som läst/oläst
 • Ta bort från listan

Planerat startdatum på kort

Den nya funktionen planerat startdatum går även att visa eller redigera på kort i mobilapparna.

Arbetsytemallar

Uppdatering av Grupper samt Verktyg & behörighet

Det finns två uppdaterade sidor i Arbetsytemallar för att göra användargränssnittet mer enhetligt, och för att göra det enklare att konfigurera grupper och behörigheter för en ny arbetsyta som skapas från en mall:

 • Vi har lagt till den separata sidan Grupper i Arbetsytemallar för att konfigurera och hantera grupper med fördefinierade behörigheter som ska läggas till i en arbetsyta som har skapats från den här mallen. 
 • Vi har uppdaterat gränssnittet för sidan Verktyg & behörighet så att den stämmer överens med sidan Verktyg under Administration i arbetsytan.

Läs mer på Work with Workspace Templates (Arbeta med arbetsytemallar).

Övriga förbättringar

Förbättringar av exportfunktionen

Vi har gjort några små förbättringar av exportfunktionen:

 • Kommentarer inkluderas nu på en separat sida vid nedladdning av dokumentlistan, så att användarna kan få med all metadata om sina dokument i en enda nedladdning.
 • Användarna kommer nu att notifieras via e-post och i appen när deras Excel-export är klar med nedladdningen, med en länk till nedladdningen. Detta har hittills tillämpats på Excel-exporterna för personer/arbetsyta (i kontoadministrationen) och tavla/plan/dokumentlista/dokumentbehörigheter (i en arbetsyta).
 • Excel-exporten för medlemmar har ändrats från .xls- till .xlsx-format.

Nya anpassade fälttyper

För att öka valmöjligheterna för anpassade fält som kan läggas till i aktiviteter, kort och dokument har vi lagt till några ytterligare typer av anpassade fält:

 • Numeriskt fält med stöd för negativa värden och decimaltal.
 • Valutafält med stöd för alla valutor.
 • Procentfält.

Läs mer på Manage Custom Fields (Hantera anpassade fält).

Ett antal buggfixar och prestandaförbättringar finns också med i månadens release.