Skip to main content
Planview Customer Success Center

May 2020 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   

Kontoadministration 

Specialanpassade statusar för arbetsytor 

För att ge administratörer av arbetsytor och konton större flexibilitet vid hanteringen av arbetsytor har vi gjort det möjligt att ange flera olika statusar för arbetsytor enligt din organisations specifika behov och terminologi. Kontoadministratörer kan skapa, lägga till och radera olika statusar för arbetsytor i verktyget Kontoadministration

Läs mer i Hantera kontots arbetsytor

Använd filtret för anslutningsdatum 

Vi har lagt till det nya filtret Anslutningsdatum på fliken Medarbetare i verktyget Kontoadministration

 • Kontoadministratörer kan filtrera kontomedlemmar (både interna och externa) efter datumet då de anslöt till kontot. 

 • När man väljer ett datumintervall visas alla medlemmar som har anslutit till kontot inom det angivna intervallet. 

 • Listvyn inkluderar kolumnen Anslutningsdatum som visar vilket datum varje medlem har anslutit. Kontoadministratörerna kan sortera listvyn efter startdatum. 

Läs mer under Hantera ditt användarkonto och dina inställningar

Tavlor

Uppdateringar i tavelscheman 

Vi har gjort några uppdateringar i tavelscheman: 

 • Nu går det att välja två datumalternativ i Burn-up-schemat (en förvald period på 7, 30 och 90 dagar samt ett anpassat datumintervall). 

 • Aktivitetsfältet har tagits bort från alla tavelscheman eftersom det inte gav någon information om tavelschemat. 

 • Filteralternativen har tagits bort från alla tavelscheman eftersom de för närvarande inte stämmer överens med informationen i schemat. 

Läs mer på Följ upp framsteg

Taggar på kort 

Förutom att skapa dokumenttaggar kan användarna nu även skapa taggar på kort! Nu kommer användarna att kunna se färgade korttaggar direkt på sina tavlor, och filtrera de kort som visas på en tavla efter tagg. Arbetsytans medlemmar kan även skapa, redigera, sammanfoga och radera taggar i avdelningen Taggar i Administrera arbetsytan. 

Mer information finns under Arbeta med kort

Plan

Optimera beroendeförhållanden 

För att hjälpa dig att planera ditt arbete mer effektivt har vi infört en optimeringsfunktion för Plan-verktyget. Användare som arbetar med aktiviteter kan flytta en aktivitet med underaktiviteter bakåt i tiden så att ett tidsintervall skapas mellan huvudaktiviteten och underaktiviteterna. Optimeringsfunktionen gör det möjligt att välja en startpunkt i en beroendekedja så att ledtiden mellan underaktiviteterna och milstolparna tas bort. 

Mer information finns under Arbeta med beroendeförhållanden

Möten 

Nytt verktyg för möten 

Vi har omarbetat mötesverktyget för att integrera det med Zoom och förbättra din upplevelse av möten: 

 • Mötesfliken innehåller nu en ny kalendervy där användarna kan se sina möten på en tidslinje med dag, vecka och månad. 

 • Möten kan bokas med Projectplace-användare och personer som inte är Projectplace-användare. 

 • Webbmötena integreras med Zoom och kommer att innehålla funktioner för video, skärmdelning och inspelning. 

 • Ett alternativ för privatmöten finns också. 

 • Arbetsytans översikt och Min översikt visar dina kommande möten i en widget. 

Du kan läsa mer under Arbeta med möten

Mobilappar

Korttaggar 

Full funktionalitet för korttaggar (möjlighet att lägga till en tagg, visa taggen på kortet och filtrera efter taggar) finns även i mobilapparna för Android och iOS. 

Zoom Instant Meetings 

Nu kan användarna starta ett snabbmöte i Zoom från mobilappen för Android och iOS. 

Fler typer av bilagor 

I iOS-appen är nu fler typer av bilagor (inklusive Box-, OneDrive-, Dropbox- och Google Drive-filer) tillgängliga för konversationer och kommentarer. Tidigare gick det bara att bifoga dokument direkt från enheten, eller från Projectplace dokumenthantering. 

Övriga förbättringar

Projectplace kunskapscenter 

För att du enklare ska kunna få hjälp med Projectplace har vi lagt till ett kunskapscenter i toppnavigeringen. ​I kunskapscentret hittar du följande: 

 • Länkar till support, hjälpartiklar och guidade rundturer för att komma igång med Projectplace. 

 • Länkar för anmälan till tidigare och kommande webbinarier. 

 • Information om de senaste månadsmeddelandena om nya funktioner. 

Kalenderinställningar 

Nu kan du anpassa visningen av veckor i kalendervyer och datumväljare efter ditt arbetssätt. Följande alternativ finns: 

 • ISO 8601 (veckan startar med måndag, europeisk veckonumrering). Detta är standardinställningen i Projectplace. 

 • USA-format (veckan startar med söndag, USA-anpassad veckonumrering). 

Läs mer under Hantera ditt användarkonto och dina inställningar

Navigering i Administrera arbetsytan 

I den här månadens release har vi genomfört den första fasen i en visuell omarbetning av verktyget Administrera arbetsytan. I den här releasen har navigeringen uppdaterats så att arbetsytans inställningar nås från en dropdown-meny i toppnavigeringen, och varje inställning finns på en separat sida. 

Läs mer under Arbetsytans utformning och administration

Ett antal buggfixar och prestandaförbättringar finns också med i månadens release.

 

 

 

 


 • Was this article helpful?
Leave feedback