Skip to main content
Planview Customer Success Center

April 2020 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   

Kontoadministration 

Specialanpassade värden för arbetsytor 

För att ge administratörer av arbetsytor och konton större flexibilitet vid hanteringen av arbetsytor har vi gjort det möjligt att ange specialanpassade värden för arbetsytor: 

 • Typer av arbetsytor – ange olika typer av arbetsytor enligt din organisations specifika behov och terminologi. Kontoadministratörer kan skapa, lägga till och radera olika typer av arbetsytor i verktyget Kontoadministration.  

Läs mer i Hantera kontots arbetsytor

Webbmöten 

Uppdateringar i Zoom Instant Meetings 

Den här månaden har vi genomfört följande förbättringar i Instant Meetings: 

 • Vi har tagit bort gränsen på 40 minuter för möten med fler än två deltagare. 

 • Vi har tagit bort beta-märkningen. 

 • Vi har publicerat ett säkerhetsutlåtande för vår användning av Zoom i Projectplace. 

Läs mer på Använd Projectplace med Zoom

Plan

Importera .CSV-fil i planverktyget 

Nu kan du importera en .CSV-fil i planverktyget, och aktiviteter och milstolpar (inklusive namn, beskrivning, start- och slutdatum) läggs till i din befintliga plan. Följande data går att importera: 

 • Namn 

 • Beskrivning 

 • Startdatum 

 • Slutdatum 

 • Beroendeförhållanden 

 • Koppling till tavla 

 • Etikett 

Läs mer på Importera en plan

Förfrågningar 

Förfrågningar – specialanpassade fält 

Vi har gjort några ytterligare förbättringar av verktyget Förfrågningar så att värdena i specialanpassade fält förs över till kort, aktiviteter och arbetsytor från inkommande förfrågningar. 

 • När du skapar ett kort eller en aktivitet från en förfrågan kommer etiketten och värdena i eventuella specialanpassade fält att läggas till i fältet med beskrivningen för kortet/aktiviteten. 

 • När du skapar en arbetsyta från en förfrågan kommer etiketten och värdena i eventuella specialanpassade fält att läggas till i beskrivningen av arbetsytan som visas i arbetsytans översikt. 

Läs mer under Aktivera och hantera förfrågningar på arbetsytan

Tidrapporter

Kortinformation i exporterade tidrapporter 

I den här releasen har vi uppdaterat informationen i exporterade tidrapporter så att de förutom aktiviteter även inkluderar den tid som rapporterats för enskilda kort. 

Läs mer under Rapportera tid

Övriga förbättringar

Ett antal buggfixar och prestandaförbättringar finns också med i månadens release.

 

 

 

 


 • Was this article helpful?
Leave feedback