Skip to main content
Planview Customer Success Center

April 2018

English | Svenska | Deutsch

Tavlor

Flytta kort till andra tavlor och arbetsytor 

Hittills har korten bara kunnat flyttas till andra tavlor i samma arbetsyta. Vi har tagit till oss er återkoppling och månadens produktsläpp ger därför användaren möjligheten att flytta kort till tavlor i andra arbetsytor som ligger under samma konto. Du kan flytta ett enskilt kort eller flera kort samtidigt. 

Du hittar mer information här: Arbeta med ett kort.

Förbättrad papperskorg – återställning och borttagning

Har du någon gång råkat ta bort ett kort av misstag? Nu får användaren mer kontroll och möjlighet att återställa borttagna kort från papperskorgen innan de raderas permanent. Gå till papperskorgen i din arbetsyta för att se en lista över alla borttagna kort och dokument. Du kan återställa objekt från papperskorgen till deras ursprungliga plats, och om du är administratör kan du radera de listade objekten permanent.

Du hittar mer information om papperskorgen här: Återställa eller ta bort objekt från papperskorgen.

Komma ihåg tavlans filterinställningar 

Vi har nyligen infört möjligheten att filtrera korten på en tavla efter ett antal kriterier. Vi har fått mycket positiv återkoppling på den här funktionen, men vi har också förstått att det finns en önskan om att programmet ska komma ihåg filterinställningarna när man lämnar tavlan och sedan återkommer till den. Det här produktsläppet gör att din webbläsare kommer att komma ihåg tavlans filterinställningar.

Tidsplaner

Läs mer om tidsplaner. Gå till Arbeta med tidsplanen.

Koppling från arbetsytan till tidsplanen 

Månadens släpp ger användaren möjlighet att koppla en fas i tidsplanen till en arbetsyta för att få uppgiften i tidsplanen utförd. Användaren kan avgränsa eller dela upp arbetet i en fas i tidsplanen genom att koppla fasen till arbetsytans tavlor, där aktiviteter skapas och kort delas ut till teammedlemmarna för att underlätta arbetsprocessen. Arbete som har utförts i den kopplade fasen vidarebefordras och återspeglas på tidsplanens arbetsyta, och tas på så vis med i tidsplanen.

Planen

Gå till Arbeta med planen om du vill veta mer.

Ångra den senaste datumändringen i planen 

Många användare har berättat att det är lätt att skriva in fel datum eller att oavsiktligt flytta en aktivitet när man är inne i planverktyget, vilket kan få stor inverkan på andra, underordnade aktiviteter och milstolpar. Det här produktsläppet ger användaren möjlighet att ångra en datumändring av en aktivitet eller milstolpe. Om ett datum ändrades på ett felaktigt sätt kan man använda sig av ångra-funktionen för att flytta tillbaka alla aktiviteter och milstolpar till deras tidigare plats. Ångra-funktionen fungerar bara på den senaste ändringen.

Duplicera planens aktiviteter och milstolpar 

Ytterligare en spännande uppdatering i planverktyget den här månaden gör att användaren kan duplicera aktiviteter och milstolpar. Om den duplicerade aktiviteten är en huvudaktivitet dupliceras även alla underaktiviteter och milstolpar som hör till huvudaktiviten. Flera av attributen för milstolpar följer med vid en duplicering, och om aktiviteten har kort kopplade till sig kommer även dessa kort att dupliceras till den nya aktiviteten.

Portföljer

Du hittar mer information här: Arbeta med portföljer.

Flytta och visa kolumner i portföljens vy 

Flexibiliteten vid portföljhantering har ökat med möjligheten att omorganisera och anpassa vyn. Användaren kan nu dölja eller flytta kolumner i portföljens vy med en dra och släpp-funktion. Du kan visa projektets intressenter en vy där väsentlig information lyfts fram, och även dölja information som inte ska vara tillgänglig för alla intressenter.  

Mobilappar

Om du inte redan har appen i din mobil kan du gå direkt till Apps download center för att skaffa iOS- eller Androidversionen.

iOS

Tavlor

I iOS-appen finns det nu möjlighet att filtrera tavlor. Du kan filtrera tavlan efter aktivitet, etikett eller personen som ska utföra uppgiften, vilket ger färre kort i vyn och smidigare åtkomst till viktiga eller prioriterade kort.

Dokumentverktyget 

Dokumentverktyget har också förbättrats i iOS-appen. Nu kan dokument bifogas från dokumentarkivet till kort, kommentarer och konversationer.

Cards

Dessutom kan du välja eller ändra aktiviteterna på ett kort även när du inte är på plats. När du skapar ett kort, till exempel, kan du koppla kortet till en aktivitet direkt i iOS-appen så att kortet hamnar på rätt plats på tavlan.

iOS and Android

Blockerat kort

Slutligen kan du nu med både iOS- och Android-appen se ikonen för blockerat kort och anledningen till att kortet är blockerat. 

Övriga förbättringar 

Ett antal förbättringar och buggfixar vad gäller prestanda finns också med i månadens släpp.

 

 


  • Was this article helpful?
Leave feedback