Skip to main content
Planview Customer Success Center

Oktober 2021 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

Oktober 6, 2021

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

Oktober 13, 2021

Påminnelse om portföljstatus 

Statuspåminnelsen som meddelar arbetsytans projektledare att komma ihåg att uppdatera KPI-informationen på Status-sidan kommer nu att utesluta arbetsytor som har Status satt till klart (statuspåminnelsen exkluderade tidigare bara arbetsytor med statusen "Inte startat").

För mer information, besök Set Status Update Reminder (Sätt påminnelse om statusuppdatering).

October 20, 2021 

Generera PDF för utskrifter av plan och portföljscheman

Möjligheten att skapa en PDF för utskrift av Ganttvyn i Plan-verktyget har funnits länge på Projectplace; Vi har nu gjort några visuella förbättringar av PDF-filen för att göra den mer enhetlig med hur planen visas i webbläsaren.

Vi har också lagt till möjligheten att skapa en PDF för utskrift av portföljschemat för att enkelt kunna dela filen eller inkludera schemat i rapporter / presentationer till styrgrupper eller andra intressenter.

För mer information, besök Export and Print the Plan or Work with Portfolios (Exportera och skriv ut planen eller Arbeta med portföljer).

Portföljuppdatering - Dölj KPI-kolumner

Genom att anpassa portföljvyn kan portföljadministratörer bestämma hur de ska visa information i listvyn för personer med tillgång till portföljen. Tidigare var det inte möjligt för portföljadministratörer att dölja KPI-kolumner från listvyn, men det är nu möjligt i och med den här releasen. När man döljer KPI-kolumner så tar man inte bort KPI: er från portföljen, och det påverkar inte heller någon av statusrapporterna som görs på KPI: erna. Anpassningsinställningarna gäller för alla användare som har tillgång till portföljen.

För mer information, besök Work with Portfolios (Arbeta med portföljer).

Oktober 28, 2021 

Listvyn i Tavlor – Anpassade fält och anpassa listvyn

Listvyn i Tavlor kan användas som ett komplement till den vanliga Kanban-vyn för tavlor som har ett stort antal kort, eller när användaren enkelt vill sortera informationen på ett av attributen. Vi har gjort två förbättringar av tavlans listvy:

  • Anpassade fält som används på kort i den här arbetsytan visas nu som kolumner i listvyn.
  • Möjligheten att anpassa listvyn har lagts till i tavelinställningar, vilket gör det möjligt att visa, dölja eller flytta kolumner i listvyn. Dessa inställningar gäller för alla användare som har tillgång till tavlan.

För mer information, besök Customize a Board to fit your way of working (Anpassa en tavla för att passa ert sätt att arbeta).

Kontoadministration – Uppdaterad listvy med filteralternativ i Team

Sidan Team i Kontoadministration listar alla team som har skapats i kontot. Teamen har tillgång till sin egen teamöversikt för att få överblick över sina åtaganden på flera arbetsytor, och används också för att underlätta att bjuda in en utvald grupp människor till arbetsytor. Vi har gjort följande uppdateringar av Team-listvyn i Kontoadministration för att underlätta hantering av befintliga team:

  • Vi har uppdaterat listvyn och lagt till en kolumn med information om hur många arbetsytor som teamet är inbjudet till, vilket kan användas som en indikator för att visa hur aktivt detta team används.
  • Vi har lagt till en filterfunktion för att göra det enklare att hitta ett team baserat på teamets namn, dess administratörer eller medlemmar.

För mer information, besök Manage Teams in the account (Hantera Team på kontot).

Arbetsyteöversikt och Rapporter i senaste versionerna av våra mobilappar 

Projectplace erbjuder mobilappar på iOS och Android som finns att ladda ner från app-butikerna. Dessa appar gör det möjligt för användare att enkelt och snabbt hålla koll på pågående arbete medan de är på språng. Med push-notifieringar meddelas användare i realtid om uppdateringar som är relevanta för dem och deras arbete. Uppdateringarna i de senaste versionerna av apparna inkluderar:

• En arbetsyteöversikt med fliken Detaljer som visar arbetsytans beskrivning och medlemmar och fliken Rapporter som visar aktivitet- och kortstatus och en sammanfattning av ärenden och risker i arbetsytan.

• Uppdaterat färgschema och teckensnitt i Android.

 

Screenshot_20211026-134033.png       Screenshot_20211026-134201.png

Projectplace finns tillgängligt att ladda ner från App Store och Google play.

Projectplace Apple Store       Projectplace Google Play Store


  • Was this article helpful?
Leave feedback