Skip to main content
Planview Customer Success Center

July 2020 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   

Kontoadministration 

Förbättrad kontoadministration

Vi har genomfört följande förbättringar i verktyget för kontoadministration:

·        Nu kan kontoadministratören göra det obligatoriskt att välja en avdelning när nya arbetsytor skapas.

·        Excel-exporten via fliken Personer kommer nu att innehålla information om antal och namn på de arbetsytor som varje kontomedlem ingår i.

·        Kontoadministratören kan se en sammanfattning av automatiseringsreglerna (till exempel vilka regler som är aktiva eller inaktiva) och ytterligare information om deras status och historik i kontoadministrationens översikt.

Läs mer i Hantera kontoinställningar och Hantera kontots användare.

Dokument

Länkar i bilagor

Användarna kan bifoga de länkar som finns i verktyget Dokument som bilagor till kort, aktiviteter, kommentarer m.m. med hjälp av filväljaren.

Mer information finns i Arbeta med dokument och mappar.

Möten

Förbättringar av möten

Vi fortsätter att förbättra mötesverktyget och nu kan du göra följande:

  • Redigera återkommande möten.
  • Kommentera möten och lägga till bilagor till kommentarer.
  • Utse dig själv till värd för ett möte i din arbetsyta, om du är arbetsytans ägare.
  • Använda alternativet ”Breakout room” för webbmöten.
  • Ansluta till ett webbmöte via din webbläsare (mötesvärden måste fortfarande starta webbmötet med hjälp av skrivbordsappen).
Du kan läsa mer under Arbeta med möten.

Portföljer

Visa rapporterad tid för arbetsytor

Nu kan användarna se den rapporterade tiden för en arbetsyta i en portfölj för det valda datumet. Det valda datumet påverkar den rapporterade tiden både i listvyn och i Excel-rapporten.

​Du kan läsa mer under Arbeta med portföljer.

Administrera arbetsytan

Förbättringar i automatiseringen av arbetsytan

I den här releasen har vi infört följande förbättringar:

  • Användarna kan nu hitta mer information om nuvarande status och historik för en regel i informationsöversikten. Funktionen är tillgänglig för både arbetsytor och konton.
Mer information finns i Hantera inställningarna för arbetsytan.

Övriga förbättringar

Ny inloggningssida

Vi har uppdaterat utseendet och funktionerna på inloggningssidan till Projectplace för att göra den mer lik övriga Planview-produkter.

Företagslogga i utskrifter för Plan och Portfölj

Om företagets logga har lagts till i Projectplace, så visas nu loggan i den pdf-fil som skapas vid utskrift av Planen, samt i Portföljrapporten när den exporteras från Projectplace. 

Ett antal buggfixar och prestandaförbättringar finns också med i månadens release.

 

 

 

 


  • Was this article helpful?
Leave feedback