Skip to main content
Planview Customer Success Center

May 2021 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

Veckovis releaseinformation

Från och med maj har vi börjat publicera releaseinformation varje vecka istället för i slutet av varje månad. På så sätt kommer du att vara medveten om produktuppdateringar så snart de finns tillgängliga. Den veckovisa informationen kommer att vara på engelska, men den månatliga releaseöversikten i slutet på månaden kommer att översättas till svenska, precis som tidigare.

6 maj 2021

Inga nya funktioner den här veckan.

13 maj 2021

Banner om migrering av ärenden

Kunder med data i EU-datacentret kan ha tillgång till en äldre version av Ärenden som snart kommer att upphöra. En banner visas nu för alla användare i den äldre versionen av Ärenden med information om att en migrering till den nya versionen av Ärenden kommer att äga rum den 31 maj 2021.​ Arbetsytans administratörer kan klicka på en knapp för att starta migreringen manuellt före deadline.

Mer information om den här migreringen finns på Information on Migration of Issues to New Version (Information om migrering av Ärenden till ny version).

Dokumentmallar

Vi har uppdaterat funktionen Dokumentmallar så att den stämmer bättre överens med vår övriga design och för att skapa ett enklare och effektivare sätt att hantera dokumentmallar i en arbetsyta. Arbetsytans administratörer kan nu hitta dokumentmallar i menyn Mallar i arbetsytan, på samma plats som kortmallar och mallar för granskningsflöde.

Mer information om uppdateringen finns på Work with Document Templates (Arbeta med dokumentmallar).

20 maj 2021

Inga nya funktioner den här veckan.

27 maj 2021

Lägg till taggar i utvalda kort

Medlemmar i en arbetsyta som vill kategorisera kort med taggar kommer nu att kunna göra det på ett enklare sätt. Följande kan vara bra att veta:

  • När du väljer två eller flera kort kommer användarna att se en sammanfattning av redan tillagda taggar på de utvalda korten.
  • Användarna kan lägga till taggar i de utvalda korten. Om den tillagda taggen redan är kopplad till några av de utvalda korten kommer den att läggas till i de övriga korten.
  • Användare kan även ta bort en tagg från alla utvalda kort som för närvarande använder den här taggen.

Förbättringar i kortimporten

Medlemmar med åtkomst till en tavla kommer nu att kunna inkludera mer information när de använder funktionen för kortimport. Kortimportfilen kan nu inkludera beroendeförhållanden mellan kort i filen, och korten i importfilen kan nu läggas till i aktiviteter som för närvarande är kopplade till tavlan.

Power BI OData-uppdateringar

För administratörer av arbetsytan som använder OData med Power BI för att rapportera status har vi gjort följande uppdateringar för att förbättra rapporteringsfunktionerna:

  • Tabellen Arbetsyta visar nu anpassad Status om sådan finns.
  • Tabellen Arbetsyta innehåller nu även Skapat datum.
  • Tabellen Kort innehåller nu även Planerat startdatum och Faktiskt startdatum.
  • Tabellen Medlemmar innehåller nu även Kostnadscenter som har lagts till för den användaren.
  • Integrations-id har lagts till i tabellerna Arbetsytor, Aktiviteter och Kort för att förenkla rapportering av Projectplace-data för arbetsytor integrerade med E1, PPM Pro eller Spigit.​
  • Vi har lagt till två nya tabeller (Ärenden och Ärendetaggar) för att möjliggöra rapportering av risker och ärenden i arbetsytan.

Ny global arbetsytemall för stöd av produktleveranser

Användare som snabbt vill komma igång med ett projekt inom mjukvaruutveckling kan nu välja att skapa en ny arbetsyta baserat på arbetsytemallen Planview Product Delivery Template. Den här mallen innehåller en viss förkonfiguerad information, t.ex. leveransplan, tavla, dokumentmappar som gör det lättare att komma igång. 

För mer hjälp kring hur du kan arbeta i ett projekt baserat på arbetsytemallen, besök Projectplace for Product Delivery (Projectplace för produktleverans)

Uppdateringar i mobilappen

Användare av mobilapparna för iOS och Android kommer nu att kunna se och använda de nya typerna av anpassade fält (numeriskt, procentandel och valuta) för kort och dokument.


  • Was this article helpful?
Leave feedback