Skip to main content
Planview Customer Success Center

December 2021 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

December 8, 2021 

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

December 15, 2021 

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

December 22, 2021 

Planerat startdatum på kort används för att fördela arbetsinsatsen i Beläggning

Beläggning ger en översikt över de interna kontomedlemmarnas aktuella arbetsbelastning. Arbetsbelastningen kan visualiseras med hjälp av antalet kort eller den beräknade tiden på korten. Vi har nu gjort en uppdatering för att bättre visualisera arbetsinsatsen på kort om det finns ett planerat startdatum. När det finns ett planerat startdatum och ett förfallodatum angett på ett kort, kommer nu arbetsinsatsen att fördelas mellan dessa datum i kapacitetsvyn.

För mer information, besök About Workload Management in Projectplace (Om Beläggningshantering i Projectplace).


  • Was this article helpful?
Leave feedback