Skip to main content
Planview Customer Success Center

September 2022

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

7 september 2022

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

14 september 2022

Kopiera en tavla till en arbetsytemall

Att kopiera en tavla är mycket användbart om du använder samma arbetsprocess på olika tavlor, vilket minimerar tiden för att anpassa varje tavla. I juni lade vi till möjligheten att kopiera en tavla till andra arbetsytor som du är medlem i. Nu lägger vi ytterligare till ett alternativ där administratörer av arbetsytemallar kan kopiera tavlan till sina arbetsytemallar.

copy to a workspace template.png

21 september 2022

Lägg till kortberoenden mellan arbetsytor

Kortberoenden hjälper till att fånga beroenden mellan två arbeten som är relaterade eller beroende av varandra. Med tanke på hur projekt fungerar, är det väldigt användbart att länka korten inom en arbetsyta. Men i stora organisationer har vissa projekt arbete som överlappar flera arbetsytor, och i sådana fall är det nödvändigt att kunna skapa kortberoenden mellan olika arbetsytor. Därför har vi nu även lagt till möjligheten att lägga till kortberoenden mellan olika arbetsytor som du är medlem i.

Card dependency cross workspace.png

För mer information, besök Work with Cards (Arbeta med kort)

28 september 2022

Förändringar av varumärket Projectplace

 
New logo and name.png
 
Som ett steg i att skapa en mer enhetlig lösningsplattform, vill vi göra det så enkelt som möjligt för dig att navigera, hitta och förstå bredden av vår portfölj – och hur Planviews lösningar kan stödja dina mest strategiska initiativ. Genom att göra det går vi över till en mer beskrivande namnstruktur som är anpassad till vår strategi att bygga en sammankopplad lösningsplattform.

Som en del av detta initiativ kommer Projectplace fortfarande att behålla sitt namn men med en liten ändring av det andra P:et i namnet  ändras till ett stort P. Utöver namnbytet har vi också uppdaterat produktlogotypen.

Dessutom har vi även uppdaterat färgschemat inom vår tjänst, e-postmeddelanden etc. så att det är konsekvent för alla våra produkter.

För mer information besök Discover the New Names for Your Favorite Planview Products (Upptäck de nya namnen för dina favoritprodukter inom Planview)

Välj att kopiera anpassade fält vid kopiering av en tavla

Vi har gjort en ytterligare uppdatering av funktionen Kopiera tavla. När du kopierar en tavla från en arbetsyta till en annan ger vi dig nu möjligheten att även kopiera över anpassade fält. Om du väljer att kopiera över anpassade fält till en annan arbetsyta måste du också bestämma vad som ska hända om de anpassade fälten som kopieras över har samma namn som de anpassade fälten i den andra arbetsytan. När kopieringen av tavlan är klar kommer de nya anpassade fälten att vara tillgängliga i Anpassade fält under fliken Administration i den andra arbetsytan och på korten i den kopierade tavlan.

För mer information besök Copy a Board in the Same or Another Workspace (Kopiera en tavla till samma eller annan arbetsyta)

Copy custom fields.png

Swimlanes på tavlor i iOS-appen och andra uppdateringar

Med Tavlor som används allt mer i Projectplace, och med fler kunder som har tavlor med ett stort antal kort, kan användare som arbetar på sina tavlor via mobilappen tycka att det är svårt att hitta rätt kort utan att använda filtren eller någon mekanism för att gruppera dem. Vi har gjort det möjligt för användare att se och gruppera kort efter samma swimlanes-alternativ i iOS-appen som i tjänsten. Swimlanes är redan tillgängligt för Android-appen.

Utöver detta kan du nu också välja flera kort samtidigt och dra och släppa dem till andra kolumner eller swimlanes. Detta är endast tillgängligt i iOS-appen.

Slutligen, om du arbetar med en iPad och använder delade vyer (split views) kan du dra t.ex. ett e-postmeddelande och släppa det på en tavla för att skapa ett kort.

Swimlane iOS.jpg