Skip to main content
Planview Customer Success Center

September 2021 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

September 1, 2021

Popup-ruta för projektsteg i tidplansvy

Vi har återinfört popup-rutan för projektsteg som visar projektstegets namn och datum när du håller muspekaren över det i tidplansvyn.

För mer information, se Work with Portfolios (Arbeta med portföljer).

 

September 8, 2021

Information om förfrågningar i OData för Power BI

OData-setet för kontoadministratörer har uppdaterats för att inkludera information om förfrågningar. Det finns två nya tabeller: Requests och RequestCustomFormFields som nu kan användas för att rapportera inflödet av förfrågningar från Konto- och Förfrågningsadministratörer till kontot.

Läs mer under Visualize Your Projectplace Data Using Power BI (Visualisera dina Projectplacedata med Power BI)

Ökat maxvärde för antal anpassade fält

Gränsen för max antal anpassade fält som kan skapas för varje artefakttyp (kort, aktiviteter eller dokument) på en arbetsyta har ökats från 10 till 20.

Läs mer under Manage Custom Fields (Hantera anpassade fält).

 

September 15, 2021

Uppdaterad listvy för dokument

  1. Vi har lagt till anpassade fält och taggar till listvyn för dokument så användaren enkelt ska kunna kategorisera och identifiera dokument. Dessa två kolumner kan döljas eller arrangeras om från inställningarna på verktygsfältet i Dokument under ”Anpassa listvy”.  

                       Screenshot 2021-09-15 at 2.41.51 PM.png

Obs! Med denna uppdatering kommer alla användaranpassningar återställas till standardinställningar.

 

2. Vi har också fäst den första kolumnen ’Namn’ i vyn även när man scrollar horisontellt, så användare kan se kopplingen mellan dokumentet och de olika attributen i kolumnerna i listvyn. 

                       Screenshot 2021-09-15 at 2.43.12 PM.png
 

Läs mer under Work with Document Tags (Arbeta med dokumenttaggar) och Manage Custom Fields (Hantera anpassade fält)

 

September 22, 2021

Fler widgetar på sidan Rapporter i arbetsytan

Vi introducerar ett antal nya widgetar som fokuserar på avvikelser i arbetsytan:

  • tre separata widgetar som visar hur långt aktiviteter, projektsteg eller kort är från att slutföras jämfört med den ursprungliga planen. 
  • tre separata widgetar som visar hur försenade aktiviteter, projektsteg eller kort försenades jämfört med den ursprungliga planen.
  • en widget som visar sammanfattande information om antal kort som: är blockerade, saknar deadline eller uppskattad tid, eller kort som inte är kopplade till någon aktivitet

Dessa nya widgetar finns i widgetbiblioteket på sidan för Rapporter för arbetsytor, som blir tillgängligt när sidan anpassas.

Läs mer under Workspace reports (Rapporter för arbetsytor) 

Uppdaterat ackumulerat flödesdiagram för tavlor

Vi har genomfört följande förbättringar av vyn Ackumulerat flödesdiagram:

  • Grafisk förbättring​
  • Korthistoriken förlängs utöver de nuvarande 90 dagarna​
  • Fler filtreringsalternativ i tillägg till nuvarande fält för datumintervall​

clipboard_eeeee4beb45cb7db45243f284c41610e3.png

För mer information, besök Cumulative Flow Charts (Ackumulerat flödesdiagram).

September 30, 2021

Uppdaterad portföljöversikt med en ny filterfunktion

Vi har uppdaterat portföljöversikten och lagt till ytterligare två kolumner till listvyn med antal arbetsytor för varje portfölj, samt information om huruvida en statuspåminnelse skickas ut till administratörerna för uppdatering av portföljens nyckeltal. Vi har också lagt till en filterfunktion för att portföljerna i listan ska kunna filtreras på exempelvis portföljägare eller inkluderade arbetsytor.

För mer information, besök Work with Portfolios (Arbeta med portföljer).

Uppdaterade åtkomstinställningar till sidan Rapporter för arbetsytor

Vi har gjort sidan Rapporter för arbetsytor tillgänglig i skrivskyddat läge för alla medlemmar i arbetsytan som standard. Det är möjligt för arbetsytans administratör att begränsa åtkomsten till sidan Rapporter för andra medlemmar i arbetsytan genom att ändra åtkomstinställningarna under Administration > Verktyg. 

För mer information, se Setup access to Tools (Hantera åtkomst till verktyg)


  • Was this article helpful?
Leave feedback