Skip to main content
Planview Customer Success Center

Mars 2022

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

3 mars, 2022

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

9 mars, 2022

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

16 mars, 2022

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

23 mars, 2022

Bifoga filer från din SharePoint-lagring i iOS-mobilappen

File.jpg

När användare lägger till bilagor till kort, aktiviteter, milstolpar, etc. från iOS-mobilappen, kan de nu välja filer från deras SharePoint-lagring. Observera att detta bara är synligt för de konton som har SharePoint-integrationen aktiverad. Senare i vår kommer detta även att finnas tillgängligt på mobilappen för Android.

Projectplace finns på App Store och på Google play.

31 mars, 2022

Ny Whiteboard-funktionalitet för brainstorming på distans

Whiteboard.png

Distansarbete är här för att stanna och vi vill hjälpa till att underlätta team-samarbete när teamet träffas för att diskutera framtida arbete eller brainstorma kring vissa ämnen. Vår nya Whiteboard-funktion används med fördel i situationer där teamet behöver samlas runt en kanvas där man kan rita och skriva i ett friare format i stället för att använda det mer styrda formatet av en Projectplace-tavla. På en Whiteboard kan teammedlemmarna samarbeta under sessionen och använda flera sorters former, pilar och text för att visualisera och formatera informationen på olika sätt.

Om standarduppsättningen av former inte räcker kan du lägga till fler alternativ från ett brett bibliotek med mallformer. När brainstorming-sessionen är över kan teamet skapa kort från utvalda objekt på Whiteboarden, som enkelt adderas till det planerade arbetet för teamet på tavlan.

Alla Whiteboards lagras tills du tar bort dem, vilket innebär att du kan gå tillbaka till en viss Whiteboard för att se vad som diskuterades under den sessionen. En bildfil av Whiteboarden kan också laddas ned för att användas till externa presentationer.

För mer information, besök Work with Whiteboards (Arbeta med Whiteboards)

Introducerar nya rollen Kontodelägare​

Hittills har det bara varit möjligt att ha en kontoägare för ett konto. I situationer där kontoägaren inte var tillgänglig kunde ingen annan person hantera kommunikation och ändringar på kontonivå. Med den här releasen kommer kontoägaren nu att kunna dela sitt ansvar med rollen kontodelägare. Kontodelägaren kommer att ha samma rättigheter som kontoägaren förutom att de inte kommer att kunna lägga till eller ta bort andra kontodelägare. En kontoägare kan lägga till max fem kontodelägare.

På fliken Personer i Kontoadministration kan kontoägaren tilldela en kontoadministratör rollen kontodelägare.

För mer information besök Manage users in the account (Hantera användare på kontot)