Skip to main content
Planview Customer Success Center

Februari 2022

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

2 februari, 2022 

Fler alternativ för Statuspåminnelse i den nya portföljdetaljpanelen

Samtidigt som vi uppdaterade detaljpanelen för en portfölj, förbättrade vi också funktionen Statuspåminnelse. En portföljadministratör kan schemalägga en statuspåminnelse som ska skickas till rapporteringsansvariga för alla arbetsytor i den portföljen, för att uppdatera statusen av deras arbetsyta. Vi har nu lagt till möjligheten att utöver veckovis påminnelse även kunna schemalägga den månadsvis. Administratören kan välja att skicka den månatliga påminnelsen en viss dag i månaden.

För mer information, besök Administrate Portfolios (Administrera portföljer)

Behörighet har ändrats för portföljadministratörer

Portföljadministratörer kommer inte att kunna skapa portföljer längre. Endast kontoadministratörer och personer med behörighet till verktyget Portföljer kommer att kunna göra det.

För mer information, besök About Roles, Groups, and Access Rights (Om roller, grupper och behörighet)

Behörighetsuppdatering till sidan Medlemmar

Vi har uppdaterat behörigheten till sidan Medlemmar så att en arbetsyteadministratör kan välja Ingen behörighet för en medlemsgrupp i en arbetsyta. Om medlemmen är med i en medlemsgrupp som har 'Ingen behörighet' till sidan Medlemmar, kommer de inte att se fliken Medlemmar och widgeten Medlemmar kommer att döljas på arbetsytans översiktssida.

För mer information, besök Work with Members and Groups (Arbeta med medlemmar och grupper)

9 februari, 2022 

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

16 februari, 2022 

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

23 februari, 2022 

Det finns inga nya uppdateringar för denna vecka.

 


  • Was this article helpful?
Leave feedback