Skip to main content
Planview Customer Success Center

July 2021 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

28 juli, 2021

Kryssruta ”Välj alla” i filter

När du använder ett filter där det finns en lång lista med objekt som kan väljas kan du begränsa listan genom att ange ett sökvärde i textrutan högst upp i detta filteravsnitt (sökalternativet visas när det finns 10 eller fler alternativ att välja mellan i listan). För att ytterligare förenkla filtreringen har vi lagt till en kryssruta ”Välj alla” som väljer alla objekt som visas i listan efter att du har angett ett sökvärde.

Select All_SV_80% with border and shadow.png

Global Plan ID i Plan Excel Exporten  

Vi har lagt till en ny kolumn (Global Plan ID) som visar det interna unika IDt för en aktivitet eller milstolpe i Excelfilen när man exporterar Planen. Detta ID kan användas till exempel för att enklare identifiera och populera Activity ID i importfilen för kort om man vill koppla korten till aktiviteter som finns på tavlan vid importen. 

Mer information finns att läsa på Export and Print the Plan (exportera och skriv ut planen)

29 juli, 2021

Ny sida för rapporter för arbetsytor

Vi introducerar en helt ny sida för rapporter för arbetsytor där du kan se detaljerad information om arbetsytans progress och status.

clipboard_e38a58a4bf2b91b1b81db68bd6081340f.png

  • Administratörer kan anpassa vyn genom att arrangera om eller dölja/visa widgetarna på sidan
  • Första uppsättningen rapportwidgets kommer att visa tidslinje, arbetsytans beskrivning och progress – fler widgets kommer att läggas till framöver.
  • Separat fritext-widget för anteckningar för att lägga till relevanta statuskommentarer relaterade till rapporten
  • Rapporten kan delas med externa intressenter genom att tillhandahålla en länk till en publik version av rapporten

För mer information om rapportsidan, besök Follow-up on Work Progress (följ upp progress).

Globala dokumentmallar

Kontoadministratörer kan nu definiera en uppsättning globala dokumentmallar som de kan publicera till Dokumentmallar i varje arbetsyta på kontot. Den här funktionen kan användas för att generera och dela en uppsättning företagsmallar eller policydokument som ska tillämpas överallt inom en organisation. 

När en global dokumentmall uppdateras av kontoadministratörer återspeglas uppdateringarna omedelbart i de publicerade mallarna i alla arbetsytor.

Mer information om globala dokumentmallar finns på Manage Global Document Templates (hantera globala dokumentmallar).


  • Was this article helpful?
Leave feedback