Skip to main content
Planview Customer Success Center

Juli 2022

English   |   Deutsch  |   Svenska   |   Français

6 juli 2022

Arbetsyteroller tillgängligt i arbetsytemallar

I juni-releasen lade vi till möjligheten att skapa fördefinierade arbetsyteroller i en arbetsyta. Nu har vi gjort det möjligt  att även skapa arbetsyteroller i en arbetsytemall. Om du skapar en ny arbetsytemall baserad på en befintlig arbetsyta med arbetsyteroller kommer dessa automatiskt att kopieras över.

Swimlanes på tavlor i Android-appen

Med Tavlor som används allt mer i ProjectPlace, och med fler kunder som har tavlor med ett stort antal kort, kan användare som arbetar på sina tavlor via mobilappen tycka att det är svårt att hitta rätt kort utan att använda filtren eller någon mekanism för att gruppera dem. Därför har vi gjort det möjligt för användare att se och gruppera kort efter samma swimlanes-alternativ i Android-appen som i tjänsten. Snart kommer vi även att göra swimlanes tillgängliga för iOS-appen.

 

Swimlane Android.png

13 juli 2022

Fler alternativ i funktionen 'Ladda ner arbetsyta'

Vi har lagt till ytterligare alternativ när du använder funktionen 'Ladda ner arbetsyta'. De nya alternativen att välja är:

  • ladda ner medlemmar, och
  • den senaste statusrapporten om arbetsytan ingår i minst en portfölj

Mer information, besök Creating and Managing Workspaces (Skapa och hantera arbetsytor)

20 juli 2022

Uppdateringar i Beläggningsverktyget

Överför enskilda åtaganden till medlemmar

Utöver möjligheten att överföra flera åtaganden samtidigt från en arbetsytemedlem till en annan så erbjuder vi nu också möjligheten att överföra enskilda åtaganden. Att överföra åtaganden kommer fortfarande att vara möjlig mellan medlemmarna i samma arbetsyta.

För mer information, besök Transfer Cards Between Workspace Members (Resource Substitution) (Överför kort mellan Workspace Members)

single transfer assignment.png

Nya kolumner i listvyn

I listvyn har vi tagit tillbaka kolumnerna Planerat, Pågående och Försenat för att ge ansvariga personer en bättre förståelse för den totala mängden arbete för en teammedlem och bättre insikt kring statusen för det arbete som tilldelats dem.

Columns.png

Datumfilter

För att kunna fokusera på åtaganden som faller inom en viss tidsperiod är det nu möjligt att filtrera tilldelningssvyn efter start- och slutdatum på korten.

Screenshot 2022-07-18 at 3.17.40 PM.png

Synkronisera arbetsyta från ProjectPlace till PRM (PRM-PP-integration)

För kunder med integrerade miljöer (E1 & ProjectPlace) är det nu möjligt att skapa och synkronisera ett arbetsobjekt i E1 med hjälp av en befintlig eller nyskapad arbetsyta i ProjectPlace.
För att initiera skapandet/synkroniseringen krävs att den överordnade strukturkoden för E1 Work-enheten är tillgänglig. Med den koden kan arbetsyteadministratörer starta skapandet/synkroniseringen från arbetsytans Administration.

När synkroniseringen har initierats från ProjectPlace skapas ett nytt arbetsobjekt i E1 med alla aktiviteter från arbetsytan i ProjectPlace.

Vänligen notera! När arbetsytan har synkroniserats till E1, kommer ägarskapat av planen att överföras till E1 och planen kommer att låsas för redigering i ProjectPlace.

Screenshot 2022-07-18 at 3.30.34 PM.png  Screenshot 2022-07-18 at 3.31.01 PM.png

För mer information, besök Planview Enterprise One - PRM - ProjectPlace connector (Planview Enterprise One - PRM - ProjectPlace connector)

Zapier

Vi har sett över vår Zapier-integration som tillåter användare att ansluta ProjectPlace med ett urval av deras produktivitets-SaaS-tjänster. Tillsammans med stödet för tavlor och kort har vi även lagt till nya triggers och actions relaterade till risker och ärenden i en ProjectPlace-arbetsyta.

 

Screenshot 2022-07-20 at 4.00.16 PM.png Screenshot 2022-07-20 at 4.00.32 PM.png