Skip to main content
Planview Customer Success Center

Maj 2019 - Svenska

Svenska   |   Deutsch  |   English

Dokument

Kategorisera dokument med taggar

Den här månaden har vi gjort det ännu mer flexibelt att arbeta med dokument.  Nu kan du klassificera eller kategorisera alla dokument i verktyget Dokument genom att lägga till taggar. När du skapar dokumenttaggar kan användarna snabbt och enkelt filtrera dokument med hjälp av de taggar som du har lagt till i dokumentets detaljerade översikt.

Läs mer i Document Tags.

Notifieringar

 

Emailnotifieringar även för gruppmedlem 

Efter att vi implementerade de nya standardinställningarna för email-notifieringar var det många som hörde av sig och påpekade att användare som är medlemmar av en grupp inte längre fick en notifiering via email när gruppen nämndes i en kommentar. Baserat på den här feedbacken gjorde vi en uppdatering tidigare i månaden så att medlemmar av en grupp får email notifieringar när gruppen nämns i en kommentar, även då standardinställningen ’Bara när jag blir @-refererad’ är vald under inställningar.

Läs mer i Manage your User Account and Settings

@referera Alla Medlemmar i ditt Team

När du använder KonversationsflikenTeamöversikten, kan du nu skriva @Alla Medlemmar för att skicka en notifiering om ditt meddelande till alla medlemmarna i ditt team, istället för att som tidigare behöva @referera alla personer separat i meddelandet.

Mobilappar

Om du inte redan har appen i din mobil kan du gå direkt till nedladdningssidan för appar och skaffa iOS- eller Android-versionen.

Dokumenttaggar

Även användare av mobilapparna kan nu se, editera och filtrera på de dokumenttagar som skapats för ett dokument.

Arbeta med dokument länkade till andra dokumentappar

Användare av Androidappen kan nu se och öppna länkade dokument (dokument som visas i Projectplace men som lagras i en tredjepartsapp; Google Drive, OneDrive, Dropbox eller Box) som listas i Dokumentverktyget i Projectplace. Vi kommer också snart att möjliggöra detta för användare av iOS-appen.

Övriga förbättringar

Nya alternativ för två-stegsverifiering vid inloggning

För att kunna säkerställa att våra användares data är säkert, arbetar vi kontinuerligt med olika initiativ för att stärka säkerheten i Projectplace. Den här månaden lanserar vi två uppdateringar som relaterar till 2-stegsverifiering vid inloggning:

  • En Administratör för en arbetsyta kan nu slå på en inställning som gör 2-stegsverfiering obligatorisk för alla medlemmar i den specifika arbetsytan.
  • En användare kan nu använda Yubikey som alternativ till SMS och OTP-app för 2-stegsverifiering vid inloggning.

Läs mer i Manage Your User Account and Settings.

Uppdatera Anpassade fält

Anpassade fält är en uppskattad funktion för dem som vill spara egna attribut på Kort, Dokument eller Aktiviteter, och vi har nu lagt till mer flexibilitet för hanteringen av dessa fält. Det är nu möjligt att lägga till, ta bort eller editera alternativ i rullgardins- och flervalsfält och vi har utökat antalet möjliga alternativ från 10 till 99.

Läs mer i Manage Custom Fields

Ny placering för Kataloglistan

Kataloglistan kan du nu hitta under verktygsmenyn uppe i högra hörnet, istället för under Kontoadministration där den var placerad tidigare.

Läs mer i Use the Directory.

Övrigt

Ett antal buggfixar och prestandaförbättringar finns också med i månadens release.

 

 

 

 


  • Was this article helpful?
Leave feedback