Skip to main content
Planview Customer Success Center

June 2020 - Svenska

English   |   Deutsch  |   Svenska   

Kontoadministration 

Kontoautomatisering

Vi har genomfört följande förbättringar av automatiseringsreglerna i Kontoadministration:

 •  Kontoadministratörer kan infoga ett anpassat meddelande i de aviseringar som skickas till personer som inte har loggat in på ProjectPlace under en viss tidsperiod.
 • Kontoadministratören kan välja att bara skicka aviseringspåminnelsen en gång, eller ange en frekvens som påminnelsen skickas med tills användaren loggar in på ProjectPlace.
 • Vi har också lagt till en automatiseringsregel som gör att användaren automatiskt kan skicka rapporter över arbetsytor och användare (i Excel-format) till utsedda mottagare med angivna intervall via e-post.
Du kan läsa mer om detta under Hantera kontoregler.

Tavlor

Skriv ut en tavla

Nu kan du skriva ut en pdf-version av en tavla! Observera att pdf:erna skapas utifrån det som är synligt på tavlan (till exempel kommer minimerade kolumner att vara minimerade även på utskriften).

Mer information finns i Arbeta med tavlor.

Dokument

Dokumenttaggar

Vi har uppdaterat avsnittet Taggar i den detaljerade dokumentöversikten så att samma färgkodade taggar används som för kort.

Mer information finns i Arbeta med dokumenttaggar.

Integrationer

Integration mellan Enterprise One och ProjectPlace

Vi har nu börjat rulla ut vår nya integration mellan Enterprise One och ProjectPlace, som bygger på vår integrationshubb. Följande kan vara bra att veta:

 • Den nya integrationen är händelsebaserad för realtidsuppdateringar och har förbättrad stabilitet, tillförlitlighet och prestanda.
 • Integrationen ger användarna möjlighet att koppla mallar mellan Enterprise One och ProjectPlace. Kopplade mallar gör det möjligt att skapa samordnade projekt och kopplingar mellan kort/arbetsuppgifter.
 • Vi inför dessutom dubbelriktade fältattribut mellan ProjectPlace-kort och Enterprise One-objekt.
 • WBS konfigureras i Enterprise One i integrationens första fas.

Kontakta din kundrepresentant på Planview om du vill uppgradera din befintliga integration.

Möten

Uppdateringar av snabbmöten och schemalagda möten

Vi fortsätter att förbättra mötesverktyget, och nu kan du schemalägga återkommande möten. Precis som övriga möten kan även återkommande möten hållas online via Zoom.

Vi har dessutom gjort det möjligt att lägga till en e-postadress direkt i listan med inbjudna deltagare när du startar ett nytt Zoom Instant Meeting via den globala applikationsmenyn.

Du kan läsa mer under Arbeta med möten.

Mobilappar

Du kan ladda ned mobilappen för iOS eller Android via ProjectPlace nedladdningssida

Omdirigering för tidrapporter

För Android och iOS kommer Team Member+-användare att omdirigeras till tidrapporter i Enterprise One eller PPM Pro när de väljer alternativet Rapportera tid.

Zoom Instant Meetings

Nu kan användarna starta ett snabbmöte i Zoom från mobilappen för Android och iOS om det här alternativet är tillgängligt för användaren.

Administrera arbetsytan

Automatisering av arbetsytan

I den här releasen har vi infört nya automatiseringsregler i menyn Administrera arbetsytan. Med de nya reglerna kan arbetsytans administratörer:

 • automatiskt skapa ett kort från en kortmall och tilldela det till en medlem som ansluter till en arbetsyta, till exempel för att underlätta introduktionen för nya medlemmar,
 • automatiskt skapa återkommande arbetsuppgifter genom att skapa ett kort från en kortmall med ett förutbestämt intervall, till exempel varje dag eller varje vecka, och automatiskt koppla kortet till en aktivitet om så önskas.
Mer information finns i Hantera inställningarna för arbetsytan.

Övriga förbättringar

Ny global navigering

Vi har uppdaterat den globala navigeringen för ProjectPlace för att göra den fullständigt tillgänglig för mobila enheter och ge den en kompatibel design. Här är en snabb sammanfattning av förändringarna:

 • Navigering till Min översikt genom att klicka på ProjectPlace-logon.
 • Verktygsväljaren har flyttats till vänster sida av navigeringen och kommer som standard att ändras till Min översikt när en användare loggar in.
 • Dropdown-listan Arbetsytor visas när Arbetsytor har valts i verktygsväljaren.
 • Möjlighet att skapa en ny arbetsyta via dropdown-listan Arbetsytor.
 • Möjligheten att starta ett Zoom-möte har flyttats till verktygsväljaren.
 • Möjligheten att begränsa sökområdet (t.ex. plan, tavlor, dokument) har flyttats och finns nu högst upp i listan med sökresultat.

Mer information finns i Navigering i ProjectPlace.

ProjectPlace kunskapscenter

Behöver du hjälp? Nu kan du klicka på ProjectPlace kunskapscenter i toppnavigeringen för att snabbt söka igenom alla artiklar i Customer Success Center direkt via ProjectPlace.

Ett antal buggfixar och prestandaförbättringar finns också med i månadens release.

 

 

 

 


 • Was this article helpful?
Leave feedback