Skip to main content
Planview Customer Success Center

Hur slår jag ihop två användarkonton?

Kombinera två användarkonton

Vi rekommenderar att endast ha ett användarkonto. Om du har mer än ett användarkonto, innebär detta i praktiken att du måste logga in i Projectplace med olika e-postadresser för att komma åt dina olika arbetsytor. Du måste först se till att du är inbjuden till alla dina arbetsytor med användarkontot som du vill behålla. Du kan därefter ta bort ditt andra användarkonto.

 

Följ dessa steg

1. Logga in med de användarkonton där du har arbetsytor som du kan bli inbjuden till på nytt (med andra ord där du inte är huvudadministratör).

2. Bjud in din primära e-postadress (den som du önskar behålla), till dina arbetsytor i det här kontot. 
 

Det kan vara så att du saknar behörighet för att bjuda in dig själv till de olika arbetsytorna. I så fall måste du kontakta administratören och be hen att bjuda in dig igen men denna gång med din primära e-postadress, den som du önskar behålla.

Väl inbjuden till alla dina arbetsytor med din primära e-postadress, kan du ta bort dina andra användarkonton. Du kommer då att kunna lägga till dina andra e-postadresser till användarkontot som du har valt att behålla.

Om din organisation använder Single Sign-On (SSO), måste din IT-avdelning koppla ditt konto till den rätta e-postadressen för att du ska kunna logga in på rätt användarkonto.

 


  • Was this article helpful?
Leave feedback