Skip to main content
Planview Customer Success Center

Varför får jag ett felmeddelande när jag klickar på en länk?

Det kan finnas olika anledningar till att du får ett felmeddelande när du klickar på en länk:

  1. Ifall du inte är medlem i arbetsytan.
  2. Ifall din behörighet i arbetsytan inte är tillräcklig. 
  3. Ifall filen har flyttats eller raderats.

Vänligen kontakta personen som har skickat dig länken eller administratören för arbetsytan.

 


  • Was this article helpful?
Leave feedback