Skip to main content
Planview Customer Success Center

Hur avslutar jag en arbetsyta?

Om du tar bort en arbetsyta raderas allt innehåll och kan ej återställas. Du måste vara huvudadministratör för arbetsytan för att kunna ta bort den. Innan du ta bort arbetsytan kan du spara dess innehåll lokalt.

Lägg till ett inlägg i Konversationer och notifiera alla medlemmar om att arbetsytan kommer att tas bort. På så sätt kan de som vill spara ner information som de önskar behålla.

Gör så här för att ta bort en arbetsyta i Projectplace Free/Projectplace Pro:

  1. Gå till fliken Administration i arbetsytan.
  2. Klicka på knappen Avsluta arbetsytan.
  3. Läs texten som visas och klicka på Bekräfta för att ta bort arbetsytan. 

Arbetsytan och all dess innehåll raderas och kan ej återställas.

Gör så här för att avsluta en arbetsyta i Projectplace Enterprise:

  1. Gå till fliken Administration i arbetsytan.
  2. Klicka på Om arbetsytan.
  3. Klicka på Avsluta arbetsytan.
  4. Bekräfta att du har läst användarvillkoren och klicka på Bekräfta för att avsluta arbetsytan.

Arbetsytan och all dess innehåll raderas och kan ej återställas.

 


  • Was this article helpful?
Leave feedback