Skip to main content

 

 

 

Planview Customer Success Center

Hur ändrar jag administratörer?

Personen som skapade arbetsytan blir automatiskt dess huvudadministratör. Vi rekommenderar att lägga till en eller flera administratörer som ska hjälpa till med att administrera arbetsytan. Administratören i en arbetsyta kan exempelvis sätta behörigheter på dokumentmappar och bestämma vilka verktyg som ska användas i arbetsytan. 

För att kunna bli vald till administratör måste personen först bjudas in till arbetsytan.

Gör så här för att ändra administratörer:

  1. Gå till fliken Administration i arbetsytan.
  2. Klicka på Verktyg & behörighet.
  3. Klicka på Ändra administratörer.
  4. Välj en eller flera medlemmar i arbetsytan och klicka på Lägg till för att lägga till dem som administratörer. Du tar bort en administratör genom att välja namnet på personen i den vänstra kolumnen och sedan klicka på Ta bort. Du kan också välja vem som ska ansvara för statusrapporteringen.
  5. Klicka på OK för att spara.

 

Du kan också ändra på huvudadministratören om detta skulle behövas.


  • Was this article helpful?
Leave feedback