Skip to main content
This article applies to Projectplace Enterprise and Projectplace Team Edition/Multi. Read about our different plans.
Planview Customer Success Center

Hvordan endrer jeg administratorer?

Den som oppretter et arbeidsområde blir automatisk hovedadministrator.  For enklere kunne håndtere arbeidsområdet, kan det være en fordel å angi en eller flere administratorer i arbeidsområdet. Som administrator kan man angi tilgangsrettigheter til mapper og verktøy for medlemmene i arbeidsområdet. 

For å kunne angis som administrator, må personen først bli invitert som medlem.

For å endre administratorer:

  1. Gå til Administrasjon i arbeidsområdet.
  2. Klikk på Verktøy og tilgang.
  3. Klikk på Endre Administratorer.
  4. Velg en eller flere av medlemmene i arbeidsområdet, og klikk på Legg til for å angi disse som administratorer.  For å slette en administrator, marker navnet i høyre kolonne og klikk på Ta bort. Du kan også angi hvem som er Ansvarlig for statusrapporter til porteføljen for arbeidsområdet.
  5. Klikk på OK for å lagre.

 

Ved behov kan du kan også endre hovedadministrator.

 


  • Was this article helpful?
Leave feedback